Het vastgoedlandschap is rijk aan terminologie en instrumenten waarover soms misverstanden bestaan. Een dergelijk instrument is OVOV. Maar wat houdt dit precies in, en waarom roept het soms controverse op? We duiken diep in dit onderwerp om het voor eens en voor altijd duidelijk te maken.

Wat Betekent O.V.O.V.?

Laten we beginnen met de basis. O.V.O.V. staat voor Onherroepelijke Volmacht tot Onderhandse Verkoop. Dit is bedoeld om een veiling te voorkomen. Voor diegenen die vertrouwd zijn met de term VOV, het heeft niets te maken met de waarden en woorden ‘vrij’ en ‘onderhands’. In plaats daarvan richt O.V.O.V. zich op ‘veiling’ en ‘onherroepelijk’.

Waarom O.V.O.V.?

O.V.O.V. biedt hypotheekhouders een instrument om de verkoop van een onderpand te beheersen als de eigenaar niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Maar waarom is er controverse rond dit instrument?

Een algemeen misverstand is dat het tekenen van een O.V.O.V. volmacht een schuldsanering kan belemmeren. Dit is echter niet waar. Het tekenen van een volmacht om verdere financiële problemen te voorkomen kan door geen enkele rechter als reden worden gezien om schuldsanering te weigeren.

Controverse OVOV

Controverse Rond O.V.O.V.

 1. Zeggenschap van de Eigenaar: Door een O.V.O.V. volmacht te tekenen, geeft de eigenaar volledige controle over de verkoop van de woning op.
 2. Bepaling van Verkoopgrens: De verkoopprijs wordt in veel gevallen bepaald door de bank, hoewel deze wordt ondersteund door een taxatierapport.
 3. Financiële Gijzeling: Er bestaat een zorg dat het ondertekenen van een volmacht, in combinatie met een loonbeslag door de bank, de eigenaar financieel kan gijzelen.

De Voordelen van O.V.O.V.

Ondanks de controverse kan O.V.O.V. gunstig zijn voor zowel banken als debiteuren:

 • Zekerheid voor Banken: De volmacht biedt banken zekerheid, wat kan leiden tot betere onderhandse verkoopkansen met een hogere opbrengst dan een executieveiling.
 • Bescherming voor Debiteuren: Als de volmacht aan bepaalde voorwaarden voldoet, zoals een gevalideerd taxatierapport en een duidelijke inspanningsverplichting van de volmachtgever, kunnen debiteuren ervan uitgaan dat er serieus wordt gewerkt aan een onderhandse verkoop.

Wanneer wordt OVOV ingezet?

Scenario’s waarin OVOV een optimale keuze is

Het OVOV-proces is niet altijd de standaardroute bij vastgoedtransacties. Er zijn echter specifieke scenario’s waarin het een voorkeursoptie wordt:

 • Financiële Problemen: Wanneer huiseigenaren moeite hebben met het nakomen van hun hypotheekverplichtingen en een snel verkoopproces nodig hebben.
 • Marktvolatiliteit: In tijden van marktonzekerheid kan OVOV een snellere en zekere manier bieden om vastgoed te verkopen.
 • Erfenis: Bij overlijden waarbij de erfgenamen snel een eigendom willen verkopen zonder de traditionele verkooproutinestructuren.

Omstandigheden waarin OVOV mogelijk niet de beste optie is

Hoewel OVOV in veel situaties voordelen biedt, zijn er ook omstandigheden waarin andere verkoopmethoden wellicht geschikter zijn:

 • Markt in opkomst: In een stijgende markt kunnen huiseigenaren mogelijk hogere prijzen krijgen via traditionele verkoopmethoden.
 • Geen haast: Als er geen directe noodzaak is om het eigendom snel te verkopen, kunnen andere methoden meer tijd bieden voor overweging en onderhandeling.
 • Specifieke Koper in gedachten: Als er al een potentiële koper is met wie de eigenaar wil onderhandelen.

Voorbeelden uit de praktijk

De praktische toepassing van OVOV kan beter worden begrepen aan de hand van real-life voorbeelden:

Schuldsanering OVOV
 1. De plotselinge verhuizing: Een familie die plotseling naar het buitenland moest verhuizen vanwege werkverplichtingen, gebruikte OVOV om hun huis snel en tegen een concurrerende marktprijs te verkopen.
 2. De financiële crunch: Een stel dat hun hypotheekbetalingen niet kon bijhouden vanwege onverwachte financiële tegenslagen, wendde zich tot OVOV. Hierdoor konden ze hun huis verkopen, hun schulden afbetalen en een nieuwe start maken.
 3. Estate Settlement: Na het overlijden van een ouder, besloten de erfgenamen de familiewoning te verkopen. Gezien de emotionele stress en de wens om de verkoop snel af te ronden, kozen ze voor het OVOV-proces.

Het gebruik van Onherroepelijke Volmacht tot Onderhandse Verkoop hangt sterk af van de specifieke situatie van de huiseigenaar en de marktomstandigheden. Het is essentieel om de voors en tegens van OVOV zorgvuldig af te wegen in de context van de individuele behoeften en doelstellingen.

Conclusie

Het OVOV-proces, dat staat voor Onherroepelijke Volmacht tot Onderhandse Verkoop, is een uniek instrument binnen het vastgoedlandschap. Hoewel het niet altijd de gebruikelijke route is bij vastgoedtransacties, heeft het in bepaalde scenario’s de voorkeur. Dit proces is in het leven geroepen om veilingen te voorkomen en biedt zowel hypotheekhouders als eigenaren bepaalde voordelen. Echter, zoals bij elk instrument, zijn er ook situaties waarin het misschien niet de meest geschikte optie is. De keuze om OVOV te gebruiken hangt sterk af van de specifieke omstandigheden van de huiseigenaar en de huidige marktcondities. Het is van cruciaal belang om volledig geïnformeerd te zijn en de voor- en nadelen zorgvuldig af te wegen voordat men beslist over het gebruik van OVOV in vastgoedtransacties.

De meest

Veelgestelde vragen omtrent de O.V.O.V.

Wat betekent O.V.O.V.?
K
L

O.V.O.V. staat voor Onherroepelijke Volmacht tot Onderhandse Verkoop. Dit instrument is ontworpen om een veiling te voorkomen en moet niet worden verward met de term VOV, die staat voor 'vrij' en 'onderhands'. O.V.O.V. legt de nadruk op 'veiling' en 'onherroepelijk'.

Zijn er risico's verbonden aan het tekenen van een O.V.O.V. volmacht?
K
L

Ja, er zijn bepaalde overwegingen waar men rekening mee moet houden. Als een eigenaar bijvoorbeeld een O.V.O.V. volmacht tekent, geeft hij volledige controle over de verkoop van de woning. Er zijn ook zorgen zoals financiële gijzeling, waarbij het combineren van de volmacht met een loonbeslag door de bank de eigenaar financieel kan benadelen. Echter, het is een misverstand dat het tekenen van een O.V.O.V. volmacht schuldsanering kan belemmeren.

In welke situaties is O.V.O.V. een gunstige optie?
K
L

OVOV wordt met name gunstig geacht in scenario's zoals financiële problemen waarbij huiseigenaren een snelle verkoop nodig hebben, in tijden van marktvolatiliteit voor een snellere en zekerder verkoop, of bij erfenissen waarbij erfgenamen snel een eigendom willen verkopen zonder de traditionele verkoopmethoden.

Direct online verzekeren voor Makelaars

Alles in één klap geregeld