Als zelfstandige ondernemers moeten we op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen, vooral wanneer het gaat om verzekeringen. De recente discussies over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ZZP’ers hebben veel vragen opgeroepen. Wat betekent dit nu voor ons als ZZP’ers? Laten we een duik nemen in deze materie.

Wat Betekent de AOV-verplichting Voor Jou?

Het is cruciaal om de details en implicaties van deze nieuwe verordening te begrijpen. Deze regeling heeft niet alleen invloed op je financiën, maar ook op je bedrijfsvoering als ZZP’er.

Kernpunten van de Verplichte AOV voor ZZP’ers

  • Ingangsdatum: Deze verzekering zal vanaf 2027 verplicht zijn voor alle ZZP’ers om te zorgen voor bescherming tegen arbeidsongeschiktheid.
  • Premie Basis: De premie van de AOV voor ZZP’erswordt berekend op basis van je inkomen. Het maximum waarover je premie betaalt is 33.187 euro. Een belangrijk detail is dat deze premie fiscaal aftrekbaar is.
  • Alternatieven: Hoewel er alternatieven zoals Schenkkringen en Crowdsurance beschikbaar zijn, kunnen ze de verplichte AOV niet vervangen.

Uitvoering van de AOV

Miljoenenen nota 2024 zzp

Na de invoering van deze nieuwe regel zal er een wachttijd van een jaar zijn voordat aov uitkeringen beginnen. In dat jaar ontvang je geen uitkeringen. Na deze periode krijg je bij volledige arbeidsongeschiktheid 70% van je laatst verdiende loon tot een maximum van het bruto minimumloon. Deze uitkering kan variëren als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. Het eigen vermogen en het inkomen van je partner worden hierbij niet meegenomen.

Inzichten in de Kosten en Premie

Bij het overwegen van een AOV aanvragen, is het van belang om inzicht te hebben in de kosten. De premie wordt berekend over je inkomsten tot een bedrag van 33.187 euro. Verdien je dit bedrag of meer, dan varieert de premie tussen de 200 en 210 euro per maand. Bij een lager inkomen betaal je een lagere premie, maar krijg je ook een lagere uitkering dan hetminimumloon. Gelukkig zijn de betaalde premies fiscaal aftrekbaar, wat kan bijdragen aan belastingvoordelen.

Discussie over de verplichte AOV

Kritische Beschouwing van de AOV-Plannen

De introductie van de verplichte AOV heeft diverse reacties opgeroepen.

De introductie van de zzp verzekeringen, in het bijzonder de AOV, heeft gemengde reacties gekregen. Terwijl sommigen het nut ervan inzien, zijn er ook kritieken op het verplichte karakter, de wachttijd van een jaar en de hoogte van de premies.

AOV vs Crowdsurance vs schenkkring

Alternatieve Overwegingen

Hoewel sommige ZZP’ers al gebruik maken van Schenkkringen of Crowdsurance, worden deze niet gezien als volledige vervangers voor de verplichte AOV. Er wordt gekeken naar een mogelijke “opt-out” voor diegenen die al een AOV hebben afgesloten bij een verzekeraar, mits deze vergelijkbare voorwaarden en premies biedt als het UWV-plan.

Voorbereiden op de Toekomst

Ondanks dat 2027 nog een tijdje weg is, is het verstandig om nu al te beginnen met de voorbereiding. Overweeg een gesprek met een adviseur om de voor- en nadelen van deze zzp verzekeringen, met name de AOV, te bespreken. Het is essentieel om goed geïnformeerd te zijn en op tijd maatregelen te nemen. Zo zorg je ervoor dat je goed voorbereid bent op eventuele arbeidsongeschiktheid in de toekomst.

De meest

Veelgestelde vragen

Wat houdt de verplichte AOV voor ZZP'ers in?
K
L

De verplichte AOV voor ZZP'ers is een arbeidsongeschiktheidsverzekering die binnenkrieft vanaf 2027. Dit betekent dat zelfstandige ondernemers, zoals jij, zich moeten verzekeren tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Als je ziek wordt of een ongeval krijgt en niet meer kunt werken, krijg je na een jaar wachttijd een uitkering. Deze uitkering bedraagt 70% van je laatst verdiende inkomen, maar niet meer dan het bruto minimumloon (op dit moment ongeveer 1.934,40 euro per maand). Je kunt terecht bij het UWV om deze verzekering af te sluiten, en de premie wordt door de Belastingdienst geïnd. Het is een basale verzekering met beperkte keuzemogelijkheden om het niet te ingewikkeld te maken.

Wat zijn de kosten van de verplichte AOV voor ZZP'ers?
K
L

De kosten van de verplichte AOV zijn afhankelijk van je inkomen. De premie wordt berekend over je inkomsten tot 33.187 euro. Als je dat bedrag of meer verdient, betaal je maximaal tussen de 200 en 210 euro per maand aan premie. Verdien je minder dan 33.187 euro, dan is de premie lager, maar daardoor is ook de uitkering bij arbeidsongeschiktheid minder dan het minimumloon. Het goede nieuws is dat de premie die je betaalt fiscaal aftrekbaar is, wat betekent dat je deze als kosten kunt opvoeren bij je belastingaangifte.

Welke alternatieven zijn er voor de verplichte AOV voor ZZP'ers?
K
L

Als alternatieven voor de verplichte AOV zijn er Schenkkringen, Crowdsurance en private AOV's. Schenkkringen en Crowdsurance zijn groepen ondernemers die elkaar onderling financieel ondersteunen bij arbeidsongeschiktheid. Hoewel dit een goede manier kan zijn om (tijdelijk) inkomenszekerheid te waarborgen, worden deze vormen niet gezien als echte verzekeringen en kunnen ze de verplichte AOV niet vervangen. Als je al een AOV hebt bij een verzekeraar, onderzoekt het kabinet momenteel of je kunt afzien van de verplichte AOV, op voorwaarde dat je private AOV dezelfde dekking en premie biedt als de regeling van het UWV.

Wat zijn de kritiekpunten op de plannen voor de verplichte AOV voor ZZP'ers?
K
L

Er is kritiek op de verplichte AOV. Veel ondernemers hebben moeite met het verplichte karakter van de verzekering. Ook de wachttijd van een jaar en de hoogte van de premie zijn punten van zorg. Daarnaast zijn er zorgen over het tekort aan keuringsartsen bij het UWV, omdat zij de keuringen gaan uitvoeren. Het is belangrijk om te weten dat hoewel de verplichte AOV vrijwel zeker wordt ingevoerd, er aan de definitieve uitwerking waarschijnlijk nog gesleuteld zal worden om aan de bezwaren tegemoet te komen.