Is een AOV nu verplicht? Nee, op dit moment is het niet verplicht voor ZZP’ers om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Echter, als zelfstandige ben je zelf verantwoordelijk voor je inkomen – ook als je door ziekte of een ongeval niet meer kunt werken. Dat maakt zo’n verzekering wel een heel verstandig idee.

Verandering op de wind: Het zit er wel aan te komen dat een AOV in de nabije toekomst verplicht wordt gesteld voor ZZP’ers. Dit plan maakt deel uit van het pensioenakkoord dat in 2019 gesloten is. De beoogde datum waarop deze regelgeving haar beslag moet krijgen, is ergens in 2027. Dit geeft jou als ZZP’er de tijd om alvast te kijken wat er voor jou verandert en hoe je je hierop het beste kunt voorbereiden.

Nu heb je dus nog de vrijheid om te kiezen, maar het is slim om al een voorschot te nemen op de toekomst. Dan sta je straks niet voor verrassingen.

Kernpunten van de Verplichte AOV voor ZZP’ers

 • Ingangsdatum: Deze verzekering zal vanaf 2027 verplicht zijn voor alle ZZP’ers om te zorgen voor bescherming tegen arbeidsongeschiktheid.
 • Premie Basis: De premie van de AOV voor ZZP’erswordt berekend op basis van je inkomen. Het maximum waarover je premie betaalt is 33.187 euro. Een belangrijk detail is dat deze premie fiscaal aftrekbaar is.
 • Alternatieven: Hoewel er alternatieven zoals Schenkkringen en Crowdsurance beschikbaar zijn, kunnen ze de verplichte AOV niet vervangen.

AOV verplicht vanaf 2027

Miljoenenen nota 2024 zzp

Zachtjesaan begint het ondernemerslandschap vorm te krijgen rond een nieuwe mijlpaal: de AOV wordt verplicht voor ZZP’ers vanaf 2027. Wat betekent dit nu concreet voor jou als zelfstandige?

Datum en details van de invoering: De exacte datum van deze mijlpaal staat nog niet in steen gebeiteld, maar de richtlijn is dus 2027. Deze verandering vloeit voort uit het pensioenakkoord, en het doel is simpel: een vangnet bieden voor elke ZZP’er die arbeidsongeschikt raakt.

Wat verandert er?

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt verplicht voor alle ZZP’ers.
 • De regeling moet nog concreet vormgegeven worden, maar dit heeft invloed op je maandelijkse kosten.

Impact op jou als ZZP’er: Als zelfstandige moet je opletten dat je niet plotseling overvallen wordt door deze nieuwe kost. Door tijdig te handelen, vermijd je verrassingen in je financiële planning.

 • Wat kun je nu al doen?
  • Start met je te informeren over de mogelijke premies en dekkingen.
  • Leg een financiële buffer aan om de kosten op te vangen.

De overgang naar de verplichte AOV kan aanvoelen als het navigeren door dik mistig weefsel zonder kaart. Maar net zoals bij elk veranderend weerspatroon, is een goede voorbereiding het halve werk.

 • Voorbereiden op de verplichte AOV:
  • Informatie verzamelen: Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via officiële kanalen.
  • Budgetteren: Ga na wat je mogelijk kwijt bent aan de AOV en pas hier je bedrijfsbegroting op aan.
  • Advies inwinnen: Praat met een financieel adviseur over de best passende AOV voor jouw situatie.

Als ondernemer ben je gewend aan het zetten van de zeilen naar de wind van de markt. De komst van de verplichte AOV is een nieuwe windvlaag die je op tijd moet zien aankomen. Door nu al vooruit te kijken en te plannen, zorg je ervoor dat je koersvast blijft en niet uit het veld geslagen wordt. Maia Insure helpt je hier een handje bij door het bijeenbrengen van belangrijke informatie en tips. Zo kun je dit toekomstige hoofdstuk met vertrouwen tegemoet zien.

Hoe de AOV-premie wordt berekend

AOV besluiten

Bij het kijken naar de wolken kan geen enkele ZZP’er de aanstormende bui van verplichte AOV-premies negeren. Maar de vraag die vaak op de lippen brandt is: “Hoe wordt die premie eigenlijk berekend?” Laten we die mistbank samen optrekken en helderheid scheppen.

Premiegrondslag gebaseerd op je inkomen: De premie voor je AOV wordt grotendeels bepaald door wat je verdient. Het is immers zo dat als je meer verdient, je vaak ook meer wilt verzekeren. Logisch, want je wilt je levensstandaard behouden, ook als werken tijdelijk niet meer gaat.

 • Feiten over de premieberekening:
  • Je verzekerd inkomen is meestal een percentage van je gemiddelde jaarinkomen.
  • Het percentage dat je kunt verzekeren, kan verschillen per verzekeraar.
  • Factoren als je beroep en de gewenste eindleeftijd spelen ook een rol.

Maximale inkomen voor premieberekening: Er zit een plafond aan het inkomen waarover je AOV-premie betaalt. Dit maximum is onder andere afhankelijk van de verzekering die je kiest.

 • Belangrijke punten aangaande het maximum:
  • Een hoger maximaal inkomen betekent een hogere premie, maar ook meer zekerheid.
  • Het is aan te raden om goed na te gaan tot welk inkomen je jezelf wilt verzekeren.

Fiscale aftrekbaarheid – een zilveren randje: Net als grijs niet alleen maar grijs is, heeft ook de premie van de AOV zijn nuances. Een belangrijke daarvan is de fiscale aftrekbaarheid. Je mag de premie namelijk aftrekken van je belastbaar inkomen.

 • Hoe werkt de fiscale aftrekbaarheid?
  • Je trekt de premie af in je aangifte inkomstenbelasting.
  • Dit verlaagt je belastbaar inkomen, waardoor je uiteindelijk minder belasting betaalt.

Even alles op een rijtje zetten over de premie zorgt ervoor dat je als ZZP’er niet met de handen in het haar zit als de factuur op de mat valt. En laat maak nu net betekenen dat je weer iets van je to-do lijstje kunt afstrepen. Handig, toch?

Alternatieven voor de AOV

Alternatieven AOV

Het lijkt wel of ondernemers altijd een plan B in de zak moeten hebben. Nu we het hebben over de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en de aankomende veranderingen, is het ook slim om de alternatieven te bekijken. Deze alternatieven kunnen interessant zijn voor ZZP’ers die een andere route willen bewandelen dan de traditionele AOV. Maar laten we eerlijk zijn, met het oog op de verplichting vanaf 2027, zullen ze de AOV niet helemaal vervangen.

Schenkkringen – de coöperatieve benadering: 

Schenkkringen zijn in essentie groepen van zelfstandigen die elkaar financieel steunen in tijden van arbeidsongeschiktheid. Het is gebaseerd op onderling vertrouwen en solidariteit.

 • Hoe werken schenkkringen?
  • Leden betalen contributie aan een gemeenschappelijke pot.
  • Bij arbeidsongeschiktheid van een lid, schenken de anderen uit deze pot.
  • Er is een zekere mate van gemeenschapszin en zelfregulering.

Crowdsurance – verzekering door de massa: 

Crowdsurance, een combinatie van crowdfunding en verzekering, geeft een moderne draai aan het principe van solidariteit. Leden dragen bij aan een gezamenlijke pot en steunen elkaar digitaal.

Kenmerken van Crowdsurance:

 • Gebruik van digitale platformen voor administratie en gemeenschapsbouw.
 • Vaak lagere kosten dan de traditionele AOV door het wegvallen van tussenpersonen.
 • Kan een gevoel van gemeenschap versterken door de transparantie en betrokkenheid.

Toch kiezen voor een AOV? 

Hoewel beide alternatieven hun eigen charmes hebben, kampen ze met beperkingen die de AOV wel biedt, zoals wettelijke erkenning en garanties. De verplichting van de AOV vanaf 2027 kan van deze alternatieve methoden een aanvulling maken, maar ze vervangen de AOV niet.

Waarom niet volledig vervangend?

Schenkkringen en Crowdsurance zijn (nog) niet wettelijk verankerd als volwaardige vervanging. Zij dragen niet bij aan officiële regelingen zoals de WW of het pensioen.

Discussie over de verplichte AOV

Kritische Beschouwing van de AOV-Plannen

De introductie van de verplichte AOV heeft diverse reacties opgeroepen.

De introductie van de zzp verzekeringen, in het bijzonder de AOV, heeft gemengde reacties gekregen. Terwijl sommigen het nut ervan inzien, zijn er ook kritieken op het verplichte karakter, de wachttijd van een jaar en de hoogte van de premies.

Hoe nu verder als ZZP’er?

Kijkend naar de alternatieven en de aankomende AOV-verplichting, zou je kunnen zeggen dat je als ZZP’er best wat huiswerk te doen hebt. Alle sporen voeren immers naar Rome, maar ze bieden niet allemaal dezelfde bescherming en zekerheid. Het is belangrijk om goed na te denken over wat het beste past bij jouw situatie.

 • Zorg dat je goed geïnformeerd bent over alle opties.
 • Overweeg of alternatieven zoals schenkkringen of Crowdsurance jou helpen, naast of in plaats van een AOV.
 • Houd rekening met de aankomende verplichting en anticipeer hierop in je financiële planning.

Al met al is het duidelijk dat de verplichte AOV grote veranderingen gaat brengen voor ZZP’ers. Door nu al je ogen open te houden, je te informeren en slim te plannen, zorg je ervoor dat je niet voor verrassingen komt te staan. En zoals het oude gezegde luidt: een goed begin is het halve werk. Maia Insure staat klaar om jou hierbij te helpen, zodat je verzekerd bent van een duidelijk pad voorwaarts.

 

De meest

Veelgestelde vragen

Wat houdt de verplichte AOV voor ZZP'ers in?
K
L

De verplichte AOV voor ZZP'ers is een arbeidsongeschiktheidsverzekering die binnenkrieft vanaf 2027. Dit betekent dat zelfstandige ondernemers, zoals jij, zich moeten verzekeren tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Als je ziek wordt of een ongeval krijgt en niet meer kunt werken, krijg je na een jaar wachttijd een uitkering. Deze uitkering bedraagt 70% van je laatst verdiende inkomen, maar niet meer dan het bruto minimumloon (op dit moment ongeveer 1.934,40 euro per maand). Je kunt terecht bij het UWV om deze verzekering af te sluiten, en de premie wordt door de Belastingdienst geïnd. Het is een basale verzekering met beperkte keuzemogelijkheden om het niet te ingewikkeld te maken.

Wat zijn de kosten van de verplichte AOV voor ZZP'ers?
K
L

De kosten van de verplichte AOV zijn afhankelijk van je inkomen. De premie wordt berekend over je inkomsten tot 33.187 euro. Als je dat bedrag of meer verdient, betaal je maximaal tussen de 200 en 210 euro per maand aan premie. Verdien je minder dan 33.187 euro, dan is de premie lager, maar daardoor is ook de uitkering bij arbeidsongeschiktheid minder dan het minimumloon. Het goede nieuws is dat de premie die je betaalt fiscaal aftrekbaar is, wat betekent dat je deze als kosten kunt opvoeren bij je belastingaangifte.

Welke alternatieven zijn er voor de verplichte AOV voor ZZP'ers?
K
L

Als alternatieven voor de verplichte AOV zijn er Schenkkringen, Crowdsurance en private AOV's. Schenkkringen en Crowdsurance zijn groepen ondernemers die elkaar onderling financieel ondersteunen bij arbeidsongeschiktheid. Hoewel dit een goede manier kan zijn om (tijdelijk) inkomenszekerheid te waarborgen, worden deze vormen niet gezien als echte verzekeringen en kunnen ze de verplichte AOV niet vervangen. Als je al een AOV hebt bij een verzekeraar, onderzoekt het kabinet momenteel of je kunt afzien van de verplichte AOV, op voorwaarde dat je private AOV dezelfde dekking en premie biedt als de regeling van het UWV.

Wat zijn de kritiekpunten op de plannen voor de verplichte AOV voor ZZP'ers?
K
L

Er is kritiek op de verplichte AOV. Veel ondernemers hebben moeite met het verplichte karakter van de verzekering. Ook de wachttijd van een jaar en de hoogte van de premie zijn punten van zorg. Daarnaast zijn er zorgen over het tekort aan keuringsartsen bij het UWV, omdat zij de keuringen gaan uitvoeren. Het is belangrijk om te weten dat hoewel de verplichte AOV vrijwel zeker wordt ingevoerd, er aan de definitieve uitwerking waarschijnlijk nog gesleuteld zal worden om aan de bezwaren tegemoet te komen.

Aanvullende bronnen

Om je nog beter te informeren en voor te bereiden op de komende veranderingen rondom de AOV, zijn hier een aantal aanbevolen Nederlandstalige websites en artikelen die je zeker eens moet bekijken:

 • Kamer van Koophandel – Arbeidsongeschiktheidsverzekering:
  Een praktische gids met informatie over de AOV voor ZZP’ers. Ga naar website
 • Belastingdienst – Aftrekposten voor ondernemers:
  Hier vind je informatie over de fiscale aftrekbaarheid van de AOV-premie, wat kan bijdragen aan een voordeliger kostenplaatje. Ga naar website
 • Ondernemersplein – Alles over AOV:
  Dit artikel biedt een helder overzicht van alles wat je als ZZP’er moet weten over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Ga naar website
 • ZZP Nederland – Toekomstige AOV voor ZZP’ers:
  Een diepgaande analyse van wat de verplichtstelling van AOV voor ZZP’ers betekent en hoe je je hierop voorbereidt. Ga naar website

Deze bronnen zullen je helpen om een completer beeld te krijgen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering en hoe je je als ZZP’er hierop kunt voorbereiden.

Deel dit artikel

Camiel Bos

Met een stevige achtergrond als ondernemer en specialisatie in communicatie en multimedia design, benut zijn expertise bij Maia Insurance om de complexe wereld van verzekeringen inzichtelijk te maken. Zijn benadering verzekert dat lezers heldere inzichten krijgen in thema's die vaak als complex worden gezien. Met Camiel als gids wordt navigeren door verzekeringsland een stuk eenvoudiger.
Schrijf je in
Schrijf je inJoin our mailing list to receive the latest news and updates from our team.