Onlangs stond een makelaar voor een rechtszaak die de makelaarswereld op zijn kop zette. In de wereld van vastgoed worden in de praktijk ook de meest ervaren makelaars(kantoren) getroffen. De uitspraak van de rechter in deze zaak illustreert het belang van een solide aansprakelijkheidsverzekering voor makelaars & taxateurs en werpt licht op hoe zelfs een minuscule fout tot grote financiële gevolgen kan leiden.

De casus

Het begon met een eenvoudige plaatsing op Funda in mei. Een ervaren makelaar bood een appartement te koop aan voor zijn klant, met een vermelding van een woonoppervlak van “ca. 60 m²”. Hierbij toonde een vastgoedbedrijf interesse en tekende in juli een koopovereenkomst voor € 110.000,-. Het appartement werd gekocht voor renovatie.

Tijdens de verbouwing ontdekte het vastgoedbedrijf zelf dat de werkelijke woonoppervlakte 51,9 m² bedroeg in plaats van de aangegeven 60 m².

Verbaasd en bezorgd over het verschil stelden ze de makelaar aansprakelijk en dienden een tuchtklacht in, wat leidde tot een gegrondverklaring van de ingediende klacht.

Zorgvuldige uitvoering

Een essentieel principe in dit verhaal is dat makelaars verplicht zijn om zorgvuldig te handelen, zelfs in situaties waarin details lijken te kloppen. Dit betekent niet alleen het uitvoeren van taken die op hen rusten, maar ook het inzetten van hun expertise en ervaring om onnodige risico’s voor hun opdrachtgevers te vermijden.

Makelaar had meetinstructies moeten volgen

In deze rechtszaak werd duidelijk dat de makelaar de voorgeschreven meetinstructies niet heeft gevolgd. Deze instructies zijn immers verplicht voor makelaars. Hierdoor mocht het vastgoedbedrijf er redelijkerwijs van uitgaan dat de berekening van het woonoppervlak juist uitgevoerd en vermeld was.

Makelaar aansprakelijk voor schade

De rechter oordeelde dat de makelaar onrechtmatig had gehandeld en aansprakelijk was voor de schade die het vastgoedbedrijf had geleden als gevolg van de onjuiste vermelding van het woonoppervlak. Het verweer van de makelaar dat er geen aanleiding was om te twijfelen aan de in het register opgenomen woonoppervlak van (ca.) 60 m² werd dan ook verworpen.

Hoewel de exacte schade niet nauwkeurig kon worden vastgesteld, heeft de rechtbank de richtlijnen van artikel 6:97 BW gevolgd om tot een schatting te komen. Als uitkomst hiervan heeft de rechtbank de makelaar veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 12.000,- aan het vastgoedbedrijf voor geleden schade.

Ook 20% besparen op je verzekering?

Alles in één klap geregeld

Conclusie en verschillen in verzekeraars

Dit voorbeeld uit de praktijk benadrukt dat een minuscuul foutje zo gemaakt kan zijn en het kan leiden tot juridische geschillen met grote financiële gevolgen. Het hebben van een verzekering kan je beschermen tegen onvoorziene juridische geschillen. Toch zijn er wel degelijk verschillen.

Van essentieel belang is hoe de verzekeraar omgaat met verweer en de daadwerkelijke schadeafhandeling. Een solide verzekeraar achter een aansprakelijkheidsverzekering kan met juist verweer jouw aansprakelijkheid afweren, een claim voorkomen en daarmee ook direct voorkomen dat de premies van de aansprakelijkheidsverzekeringen moeten worden verhoogd. Daar profiteert de gehele makelaars/taxateursbranche van.

Een beroepsaansprakelijkheids-verzekering kan in dit soort geschillen in de praktijk veel geld en stress besparen.

Onze Alles-in-één-Aansprakelijkheidsverzekering is speciaal voor makelaars & taxateurs ontworpen en biedt de meest uitgebreide dekking in de markt.

Direct online verzekeren voor Makelaars

Alles in één klap geregeld