Koninklijke Erkenning: Een Mijlpaal Voor NVM

Na een uitgebreide reis van 125 jaar, heeft de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) op 21 september 2023 een koninklijke onderscheiding ontvangen. Deze erkenning is een bewijs van de significante bijdrage van NVM aan de vastgoedsector en de bredere samenleving. Het predicaat ‘Koninklijk’ werd overhandigd door de heer mr. Hans Oosters, Commissaris van de Koning van Utrecht, tijdens het NVM-congres in Barneveld, een viering die samenviel met het 125-jarig bestaan van de NVM​1​.

Het predicaat is niet zomaar een titel; het is een erkenning van de koning voor de vooraanstaande plaats die NVM inneemt in haar vakgebied en in de samenleving. Koning Willem-Alexander heeft persoonlijk deze erkenning toegekend, wat de belangrijkheid van deze gelegenheid onderstreept​2​.

Maatschappelijke Verantwoordelijkheid en Innovatie

Het ontvangen van het predicaat ‘Koninklijk’ is een motivatie voor de NVM om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid verder op te pakken. Zoals Peter Brussel, de algemeen voorzitter van de NVM, opmerkte, motiveert deze erkenning hen om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid verder te nemen​3​.

 ‘Motiveert ons onze maatschappelijke verantwoordelijkheid verder te nemen’

Koninklijk NVM Predicaat

De NVM heeft in de loop der jaren gewerkt aan belangrijke maatschappelijke thema’s zoals de stikstofproblematiek, verduurzaming, energietransitie, woningnood, betaalbaarheid van woningen, bestrijding van ondermijning en witwassen, en transparantie in vastgoedtransacties. Deze koninklijke erkenning is een erkenning van deze inspanningen en de prominente rol van NVM in het aanpakken van deze cruciale kwesties​4​.

Naar een Digitale Toekomst

NVM en haar leden zijn trots op hun leiderschapsrol in de digitalisering van de vastgoedsector en hun inzet voor het omarmen van innovatieve technologieën. Dit toont aan dat de NVM niet alleen is geworteld in een rijke geschiedenis, maar ook vooruit kijkt naar een toekomst vol mogelijkheden.

Deze koninklijke erkenning is niet het einde, maar eerder een nieuw begin voor de NVM om haar expertise en leiderschap verder te benutten voor de ontwikkeling van de vastgoedsector en voor het adresseren van maatschappelijke vraagstukken.

De koninklijke erkenning van de NVM is een waar testament van haar toewijding, expertise en de belangrijke rol die zij speelt in het grotere maatschappelijke belang. Met een sterke basis en een duidelijke visie voor de toekomst, is de horizon zeker helder voor de NVM en haar leden.

Direct online verzekeren voor Makelaars

Alles in één klap geregeld