In een recent geval werd een makelaar aansprakelijk gesteld voor schade veroorzaakt door een hennepkwekerij in een bedrijfs-/opslagruimte, ondanks dat de verhuurder zelf geen screening van de huurder wenste. Deze juridische uitspraak, afkomstig van de rechtbank van Breda, benadrukt de essentiële rol van een goede aansprakelijkheidsverzekering en het belang van grondige overwegingen bij het afsluiten ervan.

Zorgvuldige uitvoering

Een belangrijk principe hier is dat een makelaar als een bekwame dienstverlener moet optreden en zelf moet beoordelen welke taken nodig zijn om zijn opdracht nauwkeurig uit te voeren. Deze verantwoordelijkheid omvat niet alleen de taken die duidelijk aan hen zijn toegewezen, maar vereist ook het gebruik van hun eigen expertise en ervaring, zonder onnodige risico’s voor de opdrachtgever te creëren.

De casus

In dit geval had de verhuurder een bemiddelingsovereenkomst met een makelaar gesloten om een bedrijfs-/opslagruimte te verhuren. De makelaar ging akkoord met de verhuur zonder een degelijke screening van de huurder uit te voeren. Na zes maanden werd de gehuurde ruimte door de politie doorzocht en werd er een hennepkwekerij ontdekt, met aanzienlijke schade tot gevolg. De verhuurder legde vervolgens de schuld bij de makelaar, omdat deze verantwoordelijk was voor de totstandkoming van de overeenkomst en had nagelaten het handelsregister te raadplegen of de verstrekte informatie van de huurder te verifiëren.

De makelaar wees aansprakelijkheid af. Hij beweerde dat de verhuurder geen huurderscreening wilde uitvoeren om extra kosten te besparen en tegen het advies van de makelaar in genoegen nam met een kopie van het identiteitsbewijs bij het tekenen van de huurovereenkomst. Bovendien verwees de makelaar naar de nalatigheid van de verhuurder zelf.

Het oordeel

In deze specifieke situatie ging het om de verhuur van een ruimte met een verhoogd risico op hennepkweek. De rechter oordeelde dat de makelaar zijn opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk had moeten waarschuwen voor mogelijke risico’s, aangezien het algemeen bekend is dat het gebruik van gehuurde ruimtes voor hennepkwekerijen vaak gepaard gaat met veiligheidsrisico’s, zoals het illegaal aftappen van stroom en aanzienlijke schade aan het gehuurde.

Bovendien wees de rechter op het feit dat de verhuurder na de beëindiging van de huur aansprakelijk kon worden gesteld voor het illegaal aftappen van stroom als de energieleverancier op naam van de verhuurder stond. Dit behoorde tot de basiskennis van een makelaar, aangezien dit punt al in de door hem opgestelde overeenkomst stond vermeld.

Zorgplicht

De rechter benadrukte verder dat zelfs als de verhuurder om geen screening wilde, dit de makelaar niet ontsloeg van zijn zorgplicht. De makelaar had de verhuurder moeten waarschuwen voor de gevolgen van het niet screenen van de huurder, gezien zijn expertise en professionele rol. Hierdoor had de verhuurder een weloverwogen beslissing kunnen nemen over het accepteren van de huurder zonder screening, rekening houdend met alle mogelijke risico’s.

Informatie- en waarschuwingsplicht

De rechter onderstreepte daarbij het belang van de informatie- en waarschuwingsplicht van de makelaar, vooral omdat de energiecontracten op naam van de verhuurder zouden blijven staan gedurende de huurperiode. Dit betekende dat als er een hennepkwekerij in het gehuurde zou worden gevestigd, de schade voor de verhuurder nog groter zou zijn, en de verhuurder aansprakelijk kon worden gesteld door de energieleverancier voor eventuele schade. Er was geen bewijs dat de makelaar de verhuurder voor dit risico had gewaarschuwd.

De rechter oordeelde de makelaar om de totale schade van meer dan €80.000 te vergoeden omdat hij tekortgeschoten was in zijn zorgplicht om zijn opdrachtgever schriftelijk te informeren en de huurder grondig te screenen.

Conclusie en advies

Deze uitspraak benadrukt de cruciale verantwoordelijkheid van makelaars om hun opdrachtgevers adequaat te informeren en waarschuwen. Zelfs als ervaren makelaar kun je in dergelijke situaties terechtkomen. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is in dit soort situaties van cruciaal belang. Onze Alles-in-één-Aansprakelijkheidsverzekering is speciaal voor makelaars & taxateurs ontworpen en biedt de meest uitgebreide dekking op de markt.

Direct online verzekeren voor Makelaars

Alles in één klap geregeld