Als ZZP’er of eigenaar van een klein bedrijf ligt de focus vaak op het draaiende houden van de zaak. Maar in onze sterk gedigitaliseerde wereld ben je kwetsbaar voor cybercriminelen. Eén geslaagde hack kan je bedrijf flink schaden. Denk aan gederfde inkomsten, boetes en het zeer kostbare herstel van je systemen. Een uitgave waar velen het hoofd niet voor bieden. Gelukkig biedt een cyberverzekering voor kleine bedrijven dé oplossing voor deze risico’s.

De kosten van Cyberaanvallen op kleine bedrijven

Cijfers tonen helaas aan dat de dreiging toeneemt. Jaarlijks krijgt ongeveer één op de vijf Nederlandse bedrijven te maken met een cyberaanval. Zo’n 294 aanvallen per week treffen Nederlandse ondernemingen!

Cybercriminelen discrimineren niet en richten hun pijlen ook op kleine en middelgrote ondernemingen. De financiële gevolgen hiervan kunnen catastrofaal zijn.

Volgens recente onderzoeken ligt de gemiddelde kostprijs van een succesvolle cyberaanval op een MKB-bedrijf rond de € 250.000!

Deze enorme kosten laten duidelijk zien hoe ingrijpend deze aanvallen kunnen zijn voor de bedrijfsvoering en de financiële stabiliteit van bedrijven. Het onderstreept ook het belang van het hebben van een preventieve cyberverzekering.

Directe kosten na een aanval

 • IT-herstelkosten zoals systeemanalyse, heropbouw van databases en netwerken
 • Inhuur van cybersecurity-experts en forensische onderzoekers
 • Juridische bijstand voor verweer tegen claims of boetes
 • Eventuele betaling van losgeld aan cybercriminelen

Indirecte vervolgschade

 • Omzetverlies door bedrijfsstilstand en reputatieschade
 • Kosten voor crisiscommunicatie en imagoherstelcampagnes
 • Implementatie van nieuwe beveiligingsmaatregelen
 • Potentiële claims van gedupeerde klanten of zakenpartners

Deze enorme kostenpost kan voor veel ondernemingen de genadeslag betekenen. Het belang van preventie en risico-afdekking is dan ook groot. Met een uitgebreide cyberverzekering kun je je als MKB’er indekken tegen deze financiële klappen.

Deze data benadrukken eens te meer dat cybersecurity geen bijzaak is voor de moderne ondernemer. Een goede verzekering is een must om je bedrijfscontinuïteit veilig te stellen.

Cyberverzekeringen voor kleine bedrijven is essentieel geworden

In de digitale wereld zijn cyberdreigingen een serieus risico geworden, ook voor ZZP’ers en kleine ondernemingen. Denk niet dat je als kleine speler veilig bent – cybercriminelen discrimineren niet. Sterker nog, zij richten zich vaak juist op kleinere bedrijfven, die vaak kwetsbaarder zijn door beperkte beveiliging.

Meer Geavanceerde Cybercrime

De gevolgen van een succesvolle cyberaanval kunnen vernietigend zijn. Denk aan:

Gestolen data en chantage:

Als criminelen erin slagen klantgegevens, financiële informatie of intellectueel eigendom buit te maken, kunnen zij losgeld eisen. Weiger je te betalen, en zij lekken of vernielen deze cruciale data.

Omzetverlies en reputatieschade:

Een aanval kan je systemen platleggen, waardoor je geen orders kunt verwerken of je webshop offline gaat. Publieke dataleaks veroorzaken bovendien imagoschade die klanten kan afschrikken.

Torenhoge boetes:

Met strenge privacywetgeving als de AVG ben je aansprakelijk voor datalekken. De boetes kunnen fors oplopen bij nalatigheid.

Hersteltijd en -kosten:

Cyberbeveiligingsexperts, IT-specialisten en juridische bijstand zijn nodig om aanvallen te neutraliseren en systemen veilig te herstellen. Dit kost bakken met geld en tijd.

Voor kleine ondernemers kan één aanval de onderneming in één klap volledig ruïneren.

Een kleine premie voorkomt financiële rampen. Voor ZZP’ers en MKB-ondernemers is een cyberverzekering geen luxe meer, maar een absolute must.

 • N24/7 bijstand van experts die in crisissituaties bijspringen
 • NBetaling van eventuele boetes of schadevergoedingen
 • NVergoeding van kosten voor IT-experts, juristen en PR-management

Een cyberverzekering biedt dé oplossing om deze risico’s af te dekken. Met één polis verzeker je je van:

  Maak cyberveiligheid je prioriteit

  Regel je cyberverzekering

  Wat dekken Cyberverzekeringen?

  Een goede cyberverzekering biedt diverse dekking tegen verschillende incidenten. Laten we eens kijken naar enkele cruciale onderdelen:

  Diefstal van Data en Afpersing

  • Vergoeding voor het betalen van losgeld aan cybercriminelen die bedrijfsdata gijzelen
  • Kosten voor herstel, reconstructie of vervanging van gestolen of beschadigde data

  Juridische Aansprakelijkheid

  • Verdedigingskosten bij claims en rechtszaken van klanten, leveranciers of toezichthouders na een datalek
  • Mogelijke schadevergoedingen die je moet betalen aan gedupeerde partijen

  Bedrijfsstilstand en Omzetverlies

  • Dekking van de verloren inkomsten wanneer je door een cyberaanval tijdelijk geen orders kunt verwerken
  • Kosten voor crisiscommunicatie en imagoherstel om reputatieschade te beperken

  Incident Response

  • 24/7 bijstand van deskundigen zoals IT-forensics, cyberbeveiligingsexperts en juristen tijdens crisissituaties
  • Kosten voor het inschakelen specialisten bij respons, systeemherstel en herimplementatie van beveiligingsmaatregelen

  Systeemherstel en Reconstructie

  • Kosten voor het herstellen van aangevallen systemen, netwerken en software
  • Uitgaven voor IT-experts die de schade analyseren en herstellen

  Case Studies

  Hier zijn enkele praktijkvoorbeelden van situaties om een beeld te krijgen van een cyberverzekering.

  Ransomware-aanval op IT-consultant

  Wouter is een zelfstandig IT-consultant die diensten levert aan MKB-bedrijven. Op een dag ontdekte hij dat zijn systemen waren geïnfecteerd met gijzelsoftware. Cybercriminelen hadden al zijn projectbestanden en klantendata versleuteld en eisten een fors losgeld.

  Gelukkig had Wouter een cyberverzekering afgesloten. De verzekeraar schakelde direct een team van specialisten in om de aanval te analyseren en te proberen de systemen te herstellen. Omdat dat niet volledig lukte, betaalden ze het losgeld uit de verzekering om de ontgrendelingscodes te verkrijgen.

  De kosten voor de ingehuurde experts, het losgeld en het reconstrueren van verloren data werden ruimhartig vergoed. Ook de gederfde inkomsten tijdens de periode van stilstand vielen onder de dekking. Dankzij zijn cyberpolis kon Wouter de crisis het hoofd bieden zonder zijn bedrijf op het spel te hoeven zetten.

  Datalek bij marketing-ZZP'er

  Karlijn is een freelance online marketeer en beheert databases met klantgegevens voor meerdere opdrachtgevers. Helaas werd zij het slachtoffer van een geslaagde hack waarbij gevoelige persoonsgegevens op straat kwamen te liggen.

  Niet alleen liep Karlijn het risico op torenhoge boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens wegens nalatige datalekpreventie. Ook een aantal bedrijven dreigde met een juridische aanklacht wegens de schade die ze hadden geleden.

  Dankzij haar cyberverzekering kreeg Karlijn directe juridische bijstand om verweer voor te bereiden. De verzekeraar nam de kosten van deze rechtshulp voor zijn rekening, evenals de uiteindelijke boete die de AP oplegde.

  Daarnaast vergoedde de polis ook de kosten voor een PR-bureau dat imagoherstelcampagnes opzette en de communicatie met gedupeerde partijen beheerde. Zo kon Karlijn haar onderneming en reputatie redden.

  Phishing-aanval op webwinkel

  De Bakkerswinkel is een kleine, ambachtelijke webwinkel in bakmaterialen. Door een geslaagde phishing-aanval wisten criminelen inlogcodes voor het besturingssysteem van de webshop te bemachtigen en vervolgens de betalingsgegevens van klanten te stelen.

  Toen de inbraak werd ontdekt, volgden direct torenhoge boetes van de toezichthouder en een stroom van claims en advocatenbrieven van gedupeerde klanten. Bovendien moest de webshop tijdelijk uit de lucht om de systemen veilig te stellen, met flink omzetverlies tot gevolg.

  Gelukkig was de Bakkerswinkel verzekerd voor dit soort cyberdreigingen. De verzekering nam de boetes en juridische bijstand voor haar rekening. Ook de kosten van IT-specialisten voor analyse, systeemherstel en nieuwe beveiligingsmaatregelen vielen onder de dekking. Dankzij vergoeding voor de gederfde inkomsten kon de webwinkel deze klap opvangen zonder failliet te gaan.

  DDoS-aanval op makelaarskantoor

  Het succesvolle makelaarskantoor Van Dijk Makelaars had onlangs een gloednieuwe responsive website gelanceerd. De website werd al snel een belangrijk visitekaartje en verkoopkanaal voor het bedrijf.

  Helaas werd het kantoor al snel doelwit van criminelen. Een grote gecoördineerde DDoS-aanval overspoelde de webservers met zoveel verkeer, dat de website langdurig onbereikbaar werd. Ook het e-mailsysteem en CRM-omgeving lagen volledig plat.

  Dit omzetverlies en de reputatieschade waren een flinke klap voor Van Dijk Makelaars. Gelukkig dekte hun cyberverzekering niet alleen de kosten voor analyse, respons en herstel van de aanval. Ook het gederfde inkomen tijdens de periode van website-downtime viel onder de dekking.

  Dankzij snelle bijstand van IT-specialisten en de financiële compensatie kon het bedrijf de aanval snel te boven komen. Wel besloot men fors te investeren in nieuwe DDoS-beschermingsmaatregelen om herhaling te voorkomen.

  Malwareinfectie bij schildersbedrijf

  Schildersbedrijf De Kwast beschikte over een geavanceerde bedrijfsapplicatie voor planning, voorraadbeheer en facturatie. Dit cruciale systeem kwam volledig plat te liggen door een malware-infectie.

  Doordat De Kwast ingebroken besturingssystemen bleek te gebruiken, was het aanvankelijk lastig de malware goed te traceren en te verwijderen. De cyberverzekering stelde een team van specialisten beschikbaar voor diepgaande forensische analyse en herstel.

  Met veel moeite en kosten konden de systemen en databases uiteindelijk worden schoongemaakt en opnieuw opgebouwd. Gedurende deze periode van weken kon De Kwast niet naar behoren functioneren, met flinke omzetverliezen tot gevolg.

  Opnieuw was de cyberpolis van onschatbare waarde. Niet alleen de hoge kosten voor systeemherstel, maar ook het omzetverlies tijdens de herstelperiode werden ruimschoots vergoed door de verzekering.

  Dit specifieke incident bracht ook het belang van IT-beveiligingsmaatregelen in een keihard daglicht. Naast de schadevergoeding werd een aanzienlijk budget vrijgemaakt voor een compleet nieuwe, secure IT-infrastructuur.

  Tips voor het selecteren van de juiste Cyberverzekering

  Met een groeiend aanbod aan cyberverzekeringen is het niet altijd gemakkelijk de juiste polis te kiezen voor jouw ZZP-bedrijf of MKB-onderneming. Hier zijn enkele belangrijke factoren om in overweging te nemen:

  1. Evalueer je risicoprofiel

  Bepaal eerst welke bedrijfsgegevens, systemen en activiteiten cruciaal zijn voor jouw bedrijf. Een webshop met klantgegevens heeft bijvoorbeeld een hoger risico dan een bedrijf zonder. Hoe meer vertrouwelijke data jij verwerkt, hoe uitgebreider de dekking moet zijn.

  2. Dekking aanpassen aan je branche

  Cyberdreigingen kunnen per sector verschillen. Een productiebedrijf met geautomatiseerde systemen heeft weer andere kwetsbaarheden dan een IT-dienstenleverancier. Kies waar mogelijk een verzekering die is toegespitst op de specifieke risico’s in jouw branche.

  3. Bepaal welke type schade moet worden afgedekt

  Wil je alleen de directe kosten van een cyberaanval gedekt hebben, zoals ransombetaling en systeemherstel? Of zoek je ook dekking voor indirecte schade zoals omzetverlies, reputatieschade en aansprakelijkheidsclaims? Bepaal je prioriteiten.

  4. Dekking aanpassen aan je bedrijf

  Cyberdreigingen kunnen per sector verschillen. Een productiebedrijf met geautomatiseerde systemen heeft weer andere kwetsbaarheden dan een IT-dienstenleverancier. Als kleine onderneming met beperkte middelen, is een dekking tot enkele tonnen per jaar misschien al toereikend. Maar groei je snel? Kies dan ruimere dekkingsplafonds die met je bedrijfsgroei kunnen meegroeien.

  5. Bestudeer de verzekeringsvoorwaarden goed

  Cyberverzekeringen kunnen sterk verschillen in hun dekkingsomvang, uitsluitingen en eigen risico’s. Neem de voorwaarden goed door om verrassingen achteraf te voorkomen. Schrik ook niet van lastige juridisch taal, vraag de verzekeraar gerust om toelichting.

  6. Vergelijk premies en voorwaarden

  Kijk niet alleen naar de premies maar ook naar de dekkingsvoorwaarden. De goedkoopste polis is niet per se de beste. Soms kan een hogere premie zich snel terugverdienen als je daarmee je schade-uitkering hoger is.

  Stel direct je Cybersecurity op maat samen

  Speciaal voor kleine ondernemingen

  De meest

  Veelgestelde vragen door ZZP’ers en Kleine Bedrijven

  Is een cyberverzekering niet te duur voor een klein bedrijf?
  K
  L

  Hoewel goede dekking een aanzienlijke premie kost, wegen de voordelen vaak op tegen de risico's. Denk aan de torenhoge boetes en herstelkosten na een datalek. Een kleine premie kan je een financiële ondergang besparen.

  Ik heb al een IT-beveiligingsspecialist in dienst, is een verzekering dan nog nodig?
  K
  L

  Zeker! De beste beveiligingsmaatregelen garanderen helaas nooit 100% veiligheid. Een cyberverzekering dekt de kosten mocht er toch iets mislopen.

  Mijn bedrijf heeft geen webshop, ben ik dan wel kwetsbaar?
  K
  L

  Zeker, iedere onderneming met een netwerk en digitale data is een potentieel doelwit. Denk aan ransomware, afpersing of een lek van vertrouwelijke bedrijfsdata.

  Ik heb al een standaard cyberverzekering, is dat voldoende?
  K
  L

  Standaardpolissen zijn vaak ontoereikend voor de specifieke risico's van MKB en ZZP. Zoek een speciale MKB/ZZP-verzekering voor optimale dekking.

  Bij welke activiteiten is een cyberverzekering het meest cruciaal?
  K
  L

  Bedrijven met online verkopen, die veel consumentendata verwerken of gevoelige data opslaan hebben een hoog risico. Maar eigenlijk is ieder modern bedrijf kwetsbaar.

  Afsluiting en Volgende Stappen

  Of je nu een webwinkel runt, zakelijke diensten levert of gewoon je administratie grotendeels digitaal bijhoudt – de realiteit is dat cyberdreigingen niet meer zijn weg te denken voor moderne ondernemingen.

  Iedere ZZP’er of MKB’er heeft eigenlijk een goede cyberverzekering nodig om financiële rampen te voorkomen. Met één polis kun je een breed scala aan kosten en schadelijke gevolgen van bijvoorbeeld ransomware of datalekken afdekken.

  De juiste cyberpolis selecteren is een kwestie van je risico’s goed evalueren en de polissen vergelijken. Laat je adviseren over een verzekering die bij jouw bedrijfssituatie past. Zo kun je op een verantwoorde én voordelige manier cyberrisico’s afdekken.

  Wacht niet tot het kwaad is geschied. Neem vandaag nog de stap om je te verdiepen in cyberverzekeringen voor ZZP en MKB. Het biedt gemoedsrust om ongestoord verder te kunnen ondernemen!

  Deel dit artikel

  Camiel Bos

  Met een stevige achtergrond als ondernemer en specialisatie in communicatie en multimedia design, benut zijn expertise bij Maia Insurance om de complexe wereld van verzekeringen inzichtelijk te maken. Zijn benadering verzekert dat lezers heldere inzichten krijgen in thema's die vaak als complex worden gezien. Met Camiel als gids wordt navigeren door verzekeringsland een stuk eenvoudiger.