In de wereld van schilders draait alles om vakmanschap en precisie. Maar wat dacht je van de vakantiedagen? Hoeveel dagen vrij heb je eigenlijk als schilder? En wat is nou precies het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke dagen? Ook belangrijk: zijn er recente updates in de schilders-CAO? 

In 2024 zit je als schilder goed als het gaat om vrije dagen. Hier is hoe het eruit ziet:

Soort Vrije Dag Aantal Dagen
Wettelijke Vakantiedagen 20
ATV-dagen 7
Feestdagen 11
Vakantiedagen (incl. verplichte) 3
Totaal 41

Laten we samen de kwast oppakken en de feiten over vakantiedagen in de schildersbranche duidelijk maken!

Wettelijke vrije dagen

20 vrije dagen

In Nederland heeft elke werknemer recht op een bepaald aantal wettelijke vakantiedagen. Dit recht is vastgelegd in de wet en zorgt ervoor dat iedereen, ongeacht hun beroep, tijd heeft om te ontspannen, op te laden en waardevolle momenten met dierbaren door te brengen.

Voor schilders geldt, net als in andere beroepen, dat het aantal wettelijke vakantiedagen gelijk staat aan vier keer het aantal uren dat je per week werkt. Als je een fulltime schilder bent en 40 uur per week werkt, heb je recht op 20 wettelijke vakantiedagen per jaar volgens de CAO voor schilders. Maar wat als je niet al je vakantiedagen gebruikt? Geen probleem, je kunt ongebruikte dagen meestal tot zes maanden na het einde van het kalenderjaar overdragen. Het is goed om te weten dat deze dagen de basis vormen; afhankelijk van je specifieke CAO of arbeidsovereenkomst kun je mogelijk recht hebben op meer dagen, de zogenoemde bovenwettelijke vakantiedagen.

ATV dagen

7 dagen

In 2024 krijgen werknemers 7 ATV-dagen, ook bekend als arbeidstijdverkortingsdagen. Deze dagen zijn bedoeld als compensatie voor extra gewerkte uren of als een manier om werknemers wat extra vrije tijd te bieden. In tegenstelling tot wettelijke vakantiedagen, die gebaseerd zijn op het aantal werkuren per week, worden ATV-dagen bepaald door specifieke arbeidsovereenkomsten of CAO-afspraken.

Voor werknemers in 2024 betekent dit dat ze naast de wettelijke vakantiedagen en nationale feestdagen, nog 7 extra dagen vrij hebben dankzij de ATV-regeling. Het is belangrijk om de richtlijnen in je CAO na te gaan voor de specifieke regels over hoe en wanneer je deze ATV-dagen kunt opnemen.

ATV dagen 2024

Dag Datum
Woensdag 3 Januari 2024 Atv-dag
Donderdag 4 Januari 2024 Atv-dag
Vrijdag 5 Januari 2024 Atv-dag
Maandag 23 December 2024 Atv-dag
Dinsdag 24 December 2024 Atv-dag
Vrijdag 27 December 2024 Atv-dag
Maandag 30 December 2024 Atv-dag

Feestdagen

11 feestdagen in 2024

In 2024 kunnen werknemers genieten van 11 feestdagen. Dit zijn speciale dagen waarop gewoonlijk niet gewerkt wordt, zoals Nieuwjaarsdag, Pasen, Hemelvaartsdag en Kerstmis. Deze vrije dagen zijn een mooie gelegenheid om te ontspannen of tijd door te brengen met familie en vrienden.

Feestdagen 2024

Dag Datum Gebeurtenis
Maandag 01-01-2024 Nieuwjaarsdag
Vrijdag 29-03-2024 Goede Vrijdag
Zondag 31-03-2024 Eerste Paasdag
Maandag 01-04-2024 Tweede Paasdag
Zaterdag 27-04-2024 Koningsdag
Donderdag 09-05-2024 Hemelvaartsdag
Zondag 19-05-2024 Eerste Pinksterdag
Maandag 20-05-2024 Tweede Pinksterdag
Woensdag 25-12-2024 Eerste Kerstdag
Donderdag 26-12-2024 Tweede Kerstdag

Het is goed om te benadrukken dat bovenstaande vrije dagen mogelijk niet voor alle schilders of bedrijven gelden. Het is altijd raadzaam om de specifieke Cao of het beleid van een bedrijf te raadplegen voor nauwkeurige informatie.

Verplichte Vakantiedagen

3 dagen in 2024

In 2024 hebben werknemers recht op 2 reguliere vakantiedagen en daarnaast is er 1 verplichte vakantiedag vastgesteld. Deze drie dagen bieden een mooie kans om even te ontsnappen aan de dagelijkse werkzaamheden. De verplichte vakantiedag is door de werkgever vastgesteld en geldt voor alle werknemers.

(Verplichte) Vakantiedagen 2024

Dag Datum Gebeurtenis
Dinsdag 02-01-2024 Vakantiedag
Vrijdag 10-05-2024 Verplichte vakantiedag
Dinsdag 31-12-2024 Vakantiedag

Zorg dat je deze dagen optimaal benut voor ontspanning of persoonlijke activiteiten!

Schilders vrije dagen in verhouding tot andere sectoren

Schilders in Nederland hebben, net als anderen, vrij op nationale feestdagen zoals Nieuwjaar, Koningsdag, en Kerst. Ze krijgen ook twee dagen vrij met Pasen en Pinksteren, wat typisch Nederlands is. Maar er is iets unieks aan de schildersbranche: ze hebben extra vrijee dagen. Dit komt door specifieke afspraken in hun sector en is niet overal hetzelfde. Kortom, schilders volgen meestal de algemene feestdagen, maar soms hebben ze extra vrije dagen die je alleen in hun vakgebied ziet. Dit laat zien hoe belangrijk het is om de specifieke regels van je sector te kennen!

Conclusie

De vrije dagen voor schilders in 2024 zijn een mix van nationale feestdagen en sector-specifieke dagen zoals vastgelegd in de Cao. Het is essentieel voor schilders en hun werkgevers om op de hoogte te zijn van deze data en ervoor te zorgen dat ze worden nageleefd. Het geeft schilders de welverdiende rust en waardering voor hun harde werk.

Direct online verzekeren voor ZZP schilders?

Alles in één klap geregeld

Deel dit artikel

Camiel Bos

Met een stevige achtergrond als ondernemer en specialisatie in communicatie en multimedia design, benut zijn expertise bij Maia Insurance om de complexe wereld van verzekeringen inzichtelijk te maken. Zijn benadering verzekert dat lezers heldere inzichten krijgen in thema's die vaak als complex worden gezien. Met Camiel als gids wordt navigeren door verzekeringsland een stuk eenvoudiger.