Elk jaar hebben schilders in Nederland recht op verschillende vrije dagen. Deze dagen zijn gebaseerd op nationale feestdagen, maar er kunnen ook specifieke vrije dagen zijn die zijn vastgelegd in de Cao voor schilders. Laten we eens kijken naar de vrije dagen voor schilders in 2023.

Vrije Dagen Schilders in 2023

In 2023 hebben schilders volgens de Cao SAVG en andere bronnen recht op de volgende vrije dagen:

 • Goede Vrijdag: Vrijdag, 7 april 2023
 • Eerste Paasdag: Zondag, 9 april 2023
 • Tweede Paasdag: Maandag, 10 april 2023
 • Koningsdag: Donderdag, 27 april 2023
 • Bevrijdingsdag: Vrijdag, 5 mei 2023
 • Hemelvaartsdag: Donderdag, 18 mei 2023
 • Verplichte Vakantiedag: Vrijdag, 19 mei 2023
 • Eerste Pinksterdag: Zondag, 28 mei 2023
 • Tweede Pinksterdag: Maandag, 29 mei 2023
 • Eerste Kerstdag: Maandag, 25 december 2023
 • Tweede Kerstdag: Dinsdag, 26 december 2023

Het is goed om te benadrukken dat bovenstaande vrije dagen mogelijk niet voor alle schilders of bedrijven gelden. Het is altijd raadzaam om de specifieke Cao of het beleid van een bedrijf te raadplegen voor nauwkeurige informatie.

Verplichte Vakantiedagen

In 2023 is er slechts één verplichte vakantiedag voor schilders, en dat is op vrijdag 19 mei. Schilders zijn verplicht om deze dag als vakantiedag op te nemen. Daarnaast hebben schilders recht op 20 wettelijke vakantiedagen en 5 bovenwettelijke vakantiedagen bij een fulltime dienstverband.

Schilders vrije dagen in verhouding tot andere sectoren

In Nederland zijn de vrije dagen voor beroepen over het algemeen gebaseerd op nationale feestdagen. Uit de zoekresultaten blijkt dat schilders gelijkaardige vrije dagen hebben als andere beroepen in het land. Deze bevatten erkende feestdagen zoals Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, en zowel Eerste als Tweede Kerstdag. Dergelijke dagen zijn breed gevierd en worden over het algemeen door alle beroepsgroepen waargenomen, waardoor ze de ruggengraat vormen van de Nederlandse vakantiekalender.

Wat opvalt bij de schilders is dat ze, net als vele andere beroepen, twee vrije dagen hebben voor zowel Pasen als Pinksteren. Deze feestdagen zijn typisch voor Nederland en worden door de meeste sectoren gevierd.

Het onderscheidende kenmerk van schilders ten opzichte van andere beroepen is de verplichte vakantiedag op 19 mei 2023. Deze specifieke vakantiedag is uniek voor de schildersbranche en kan niet universeel worden toegepast op alle beroepen in Nederland. Het is een voorbeeld van hoe specifieke CAO-afspraken of bedrijfspolicies invloed kunnen hebben op de arbeidsvoorwaarden van een bepaalde sector.

Samenvattend kunnen we stellen dat schilders in Nederland grotendeels de standaard nationale feestdagen volgen die ook in andere sectoren worden waargenomen. Maar, zoals vaak het geval is in gespecialiseerde beroepen, zijn er uitzonderingen die specifiek zijn voor hun vakgebied, zoals de verplichte vakantiedag in mei. Dit benadrukt het belang van het raadplegen van specifieke CAO’s of bedrijfspolicies om een volledig beeld te krijgen van de arbeidsvoorwaarden in een bepaalde sector.

Conclusie

De vrije dagen voor schilders in 2023 zijn een mix van nationale feestdagen en sector-specifieke dagen zoals vastgelegd in de Cao. Het is essentieel voor schilders en hun werkgevers om op de hoogte te zijn van deze data en ervoor te zorgen dat ze worden nageleefd. Het geeft schilders de welverdiende rust en waardering voor hun harde werk.

Direct online
verzekeren
voor ZZP schilders?

Alles in één klap geregeld