Werknemersschadeverzekering

Een werknemersschadeverzekering, ook wel bekend als een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering, is een verzekeringsproduct dat werkgevers beschermt tegen financiële verliezen als gevolg van letselschade of ziekten die hun werknemers oplopen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Wat is werknemersschade?

Werknemersschade is de schade die een werknemer oploopt tijdens zijn of haar werk. Het kan gaan om fysiek letsel, zoals een gebroken been na een val op de werkplek, of om ziekte, zoals gehoorverlies door werken in een lawaaierige omgeving. Maar het kan ook gaan om geestelijke schade, zoals stress of burn-out door hoge werkdruk. Het belangrijkste is dat de schade ontstaat terwijl de werknemer zijn of haar werkzaamheden uitvoert. Als werkgever ben je vaak verantwoordelijk voor deze schade, tenzij je kunt aantonen dat je er alles aan hebt gedaan om deze te voorkomen. Het is daarom belangrijk om een goede werknemersschadeverzekering te hebben.

werknemersschade

Voordelen van een werknemersschadeverzekering

Het afsluiten van een werknemersschadeverzekering kan een verstandige keuze zijn voor vele bedrijven, ongeacht de grootte of sector. Hieronder volgen enkele belangrijke voordelen:

Financiële Bescherming

Als werkgever ben je over het algemeen aansprakelijk voor eventuele schade of ziekte die je werknemers oplopen tijdens hun werk. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn, waaronder medische behandelingen, verloren loon en juridische kosten. Een werknemersschadeverzekering helpt deze kosten te dekken, waardoor jouw bedrijf financieel beschermd blijft.

Ondersteuning bij Juridische Processen

Indien een werknemer een rechtszaak aanspant wegens een werkgerelateerde ziekte of letsel, kan een werknemersschadeverzekering ondersteuning bieden bij het juridische proces. Dit kan de kosten voor juridische bijstand en eventuele schikkingen of vonnissen omvatten.

Vertrouwen van Werknemers

Een werknemersschadeverzekering kan ook helpen om het vertrouwen van werknemers in het bedrijf te vergroten. Het laat zien dat je hun welzijn serieus neemt en bereid bent om je financieel in te zetten om hen te beschermen tegen werkgerelateerde risico’s.

Waarbij helpt de

Werknemersschade verzekering

Een werknemersschadeverzekering helpt bij verschillende situaties die in de werkplek kunnen ontstaan. Hier zijn drie voorbeelden:

Letsel door een bedrijfsongeval

Stel, een werknemer struikelt over losliggende kabels op de werkplek en breekt zijn been. De medische kosten en eventueel verlies van inkomen van de werknemer door het ongeluk worden gedekt door de werknemers-schadeverzekering.

Ziekte door werkomstandigheden

Bijvoorbeeld, een werknemer die lange tijd is blootgesteld aan hoge geluidsniveaus op de werkplek en hierdoor gehoorverlies heeft opgelopen. De werknemersschadeverzekering zou helpen de kosten te dekken van medische behandelingen en eventuele schadevergoedingen.

Juridische kosten bij een rechtszaak

Als een werknemer een rechtszaak aanspant wegens een arbeidsgerelateerd letsel of ziekte, kan de werknemersschadeverzekering helpen de kosten van juridisch advies, verdediging en eventuele toegekende schadevergoedingen te dekken.

In elk van deze gevallen biedt de werknemersschadeverzekering een financiële buffer voor bedrijven, zodat ze kunnen blijven draaien ondanks de onvoorziene kosten die kunnen ontstaan als gevolg van werkgerelateerde ongevallen of ziektes.

Wat doorgaans

Wel/niet gedekt door een werknemerschadeverzekering

N

Medische kosten

Dit zijn de kosten voor medische behandeling, revalidatie en andere zorg die nodig is vanwege een werkgerelateerd letsel of ziekte.

N

Schadevergoeding

Als een werknemer succesvol een claim indient voor letsel of ziekte, kan de verzekering de kosten van de schadevergoeding dekken.

N

Juridische kosten

Als er een juridische procedure volgt, kunnen de kosten van juridische verdediging en eventuele gerechtelijke uitspraken ook worden gedekt.

N

Kosten voor re-integratie

De verzekering kan helpen met de kosten voor aanpassingen op de werkplek of re-integratieprogramma’s die nodig zijn om een werknemer terug te laten keren na een letsel of ziekte.

M

Schade door opzettelijke handelingen

Als een werkgever bewust een onveilige werkomgeving creëert, of als een werknemer opzettelijk zichzelf verwondt, is dit doorgaans niet gedekt.

M

Schade door drugs- of alcoholmisbruik:

Als een werknemer een ongeluk krijgt terwijl hij of zij onder invloed is van alcohol of drugs, is dit meestal niet gedekt.

M

Schade opgelopen buiten het werk:

Schade die niet direct verband houdt met het werk van de werknemer (bijvoorbeeld een auto-ongeluk tijdens een persoonlijke vakantie) valt buiten de dekking.

M

Strafrechtelijke boetes of sancties

Deze worden meestal niet door de verzekering gedekt.

Deze lijsten zijn algemene voorbeelden en de exacte dekking kan variëren. Het is altijd het beste om de polisvoorwaarden zorgvuldig te lezen of contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij voor meer specifieke informatie.

Voorbeelden en scenario’s

Cyberverzekering

Voorbeeld makelaar

Een makelaar is op weg naar een bezichtiging en struikelt op een ongelijke stoep, waarbij hij zijn enkel verstuikt. De medische kosten en het verlies van inkomen tijdens het herstel zouden worden gedekt door de werknemersschadeverzekering.

Voorbeeld kapper

Een kapper ontwikkelt een ernstige huidreactie door het constant omgaan met haarproducten en chemicaliën. De medische kosten voor de behandeling van deze beroepsziekte, evenals eventueel verlies van inkomen tijdens het herstel, zouden worden gedekt door de werknemersschadeverzekering.

Voorbeeld schilder

Een schilder valt van een ladder tijdens het schilderen van een plafond en breekt zijn arm. De werknemersschadeverzekering zou de medische kosten dekken, evenals het verlies van inkomen terwijl de schilder niet kan werken. Bovendien, als de schilder ervoor kiest om juridische stappen te ondernemen tegen zijn werkgever, zou de verzekering ook de juridische kosten dekken.

Veelgestelde vragen

Werknemersschade verzekering

Heb ik een werknemersschadeverzekering nodig
K
L

Het is niet wettelijk verplicht om een werknemersschadeverzekering te hebben, maar het is vaak een verstandige zakelijke beslissing. Als werkgever ben je over het algemeen aansprakelijk voor letsel of ziekte die je werknemers oplopen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Deze verzekering dekt de financiële kosten die kunnen ontstaan door deze onvoorziene gebeurtenissen. Dit kan variëren van medische behandelingen en revalidatie tot verloren loon en juridische kosten. Door het hebben van een werknemersschadeverzekering, bescherm je jouw bedrijf tegen potentieel hoge kosten en geef je jouw werknemers de zekerheid dat ze gedekt zijn bij een werkgerelateerd ongeval of ziekte.

Is een werknemersschadeverzekering verplicht?
K
L

Het is over het algemeen niet wettelijk verplicht om een werknemersschadeverzekering te hebben. Echter, gezien het feit dat een werkgever aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die een werknemer oploopt tijdens het werk, is het vaak een verstandige keuze.

Wat dekt een werknemersschadeverzekering?
K
L

De werknemersschadeverzekering dekt doorgaans de kosten van medische behandeling, revalidatie en andere zorg die nodig is vanwege een werkgerelateerd letsel of ziekte, schadevergoedingen, juridische kosten, en kosten voor re-integratie.

Wat wordt niet gedekt door een werknemersschadeverzekering?
K
L

De werknemersschadeverzekering dekt meestal niet de schade door opzettelijke handelingen, schade door drugs- of alcoholmisbruik, schade opgelopen buiten het werk, of strafrechtelijke boetes of sancties.

Hoeveel kost een werknemersschadeverzekering?
K
L

De kosten van een werknemersschadeverzekering variëren afhankelijk van factoren zoals de grootte van uw bedrijf, het type werk dat uw werknemers doen, en uw eerdere claims geschiedenis. Het is het beste om een offerte aan te vragen bij een verzekeringsmaatschappij voor een nauwkeurige prijs.