WEGAM verzekering

De WEGAM (Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen) is een verzekering voor schade die werknemers oplopen tijdens het gebruik van motorrijtuigen voor werkdoeleinden.

Wat is een WEGAM-verzekering?

Een WEGAM-verzekering, oftewel Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen, is een verzekering die een werkgever beschermt tegen claims van werknemers die letsel oplopen tijdens het rijden of bedienen van een motorvoertuig voor zakelijke doeleinden. Als een werknemer bijvoorbeeld een ongeluk krijgt met een bedrijfsauto, dekt de WEGAM-verzekering de schade die de werknemer lijdt, bovenop wat al door andere verzekeringen zoals de autoverzekering wordt gedekt. Het biedt dus extra zekerheid voor zowel de werkgever als de werknemer in geval van verkeersgerelateerde ongevallen tijdens werktijd.

vervoer 1

De basis

Voordelen van een WEGAM-verzekering

Een WEGAM-verzekering biedt zowel voor de werkgever als de werknemer tal van voordelen. Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen:

Bescherming tegen financiële lasten

Een ongeluk met een motorvoertuig kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben. Met een WEGAM-verzekering kan de werkgever hoge kosten vermijden die voortkomen uit claims van werknemers na een ongeval.

Duidelijkheid in verantwoordelijkheid

Zonder een WEGAM-verzekering kan er onduidelijkheid ontstaan over wie verantwoordelijk is voor de schade aan een werknemer bij een verkeersongeval tijdens werktijd. Deze verzekering biedt duidelijkheid en zekerheid in zulke situaties.

Bescherming van werknemers

Werknemers krijgen de zekerheid dat hun schade wordt vergoed, zelfs als deze niet volledig wordt gedekt door een reguliere auto- of ziektekostenverzekering.

Behoud van bedrijfsimago

Door te zorgen voor de financiële en medische behoeften van een werknemer na een ongeval, toont het bedrijf zijn verantwoordelijkheid en zorg voor zijn personeel, wat kan bijdragen aan een positief bedrijfsimago.

Gemak en gemoedsrust

Zowel werkgevers als werknemers kunnen met een gerust hart hun werkzaamheden uitvoeren, wetende dat er een verzekering is die bescherming biedt in geval van onvoorziene omstandigheden op de weg.

Samengevat, een WEGAM-verzekering biedt een extra laag bescherming voor bedrijven en hun werknemers, waardoor risico’s die samenhangen met verkeersongevallen tijdens het werk worden geminimaliseerd.

Situaties

Waarbij helpt een WEGAM-verzekering

Een WEGAM-verzekering biedt uitkomst in diverse situaties waarin werknemers schade oplopen tijdens het besturen van motorrijtuigen voor werkgerelateerde doeleinden. Hier zijn drie voorbeelden waarbij een WEGAM-verzekering essentieel kan zijn:

Verkeersongevallen

Een werknemer die voor zijn werk op pad is met de auto, krijgt een ongeluk door het onvoorzichtige rijgedrag van een andere bestuurder. Hierbij loopt de werknemer letsel op.

Een eenzijdig ongeval

Tijdens een zakelijke rit krijgt een werknemer een klapband en raakt daardoor van de weg af, met als gevolg materiële en lichamelijke schade.

Aanrijding tijdens parkeren

Een werknemer is onderweg naar een klant en parkeert de auto. Terwijl hij uitstapt, wordt de deur door een passerende auto geraakt, waardoor de werknemer bekneld raakt en letsel oploopt.

In al deze gevallen biedt de WEGAM-verzekering dekking voor de schade die de werknemer oploopt, ongeacht of deze schuld heeft aan het ongeval. Hierdoor zijn zowel de werkgever als de werknemer financieel beschermd tegen onvoorziene kosten die voortkomen uit dergelijke incidenten.

Dekking

Wat wordt wel & niet gedekt door een WEGAM-verzekering

De WEGAM-verzekering (Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen) is specifiek ontworpen om werkgevers te beschermen tegen de financiële gevolgen van schade die werknemers lijden als gevolg van een verkeersongeval tijdens werkzaamheden. Hieronder vindt u wat doorgaans wel en niet wordt gedekt door een WEGAM-verzekering:

N

Letselschade

Medische kosten, verlies van inkomen en eventuele blijvende invaliditeit van een werknemer na een verkeersongeval.

N

Schade aan persoonlijke eigendommen

Als de werknemer bijvoorbeeld persoonlijke spullen in het voertuig heeft die beschadigd raken bij een ongeluk.

N

Juridische bijstand

Kosten van rechtsbijstand indien er juridische procedures ontstaan na een verkeersongeval.

N

Psychologische hulp

Als een werknemer na een ongeval bijvoorbeeld last heeft van traumatische stress en professionele hulp nodig heeft.

N

Overlijdensuitkering

Een uitkering aan nabestaanden indien een werknemer overlijdt als gevolg van een verkeersongeval tijdens het werk.

M

Opzettelijk veroorzaakte ongevallen

Schade veroorzaakt door de werknemer met opzet.

M

Schade privé motorrijtuig

Als de schade aan het eigen voertuig van de werknemer kan worden verhaald op een andere verzekering (bijvoorbeeld een autoverzekering), dan wordt deze meestal niet gedekt door de WEGAM.

M

Schade onder invloed

Schade veroorzaakt terwijl de werknemer onder invloed was van alcohol of drugs.

M

Schade buiten werkzaamheden om

Bijvoorbeeld schade opgelopen tijdens privégebruik van het voertuig of buiten werktijden.

M

Onverzekerde voertuigen

Sommige WEGAM-verzekeringen dekken geen schade veroorzaakt door voertuigen die niet zijn verzekerd of niet aan wettelijke eisen voldoen.

Deze lijsten zijn algemene voorbeelden en de exacte dekking kan variëren. Het is altijd het beste om de polisvoorwaarden zorgvuldig te lezen of contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij voor meer specifieke informatie.

Voorbeelden en scenario’s

WEGAM-Verzekering

Voorbeeld makelaar

Onderweg naar een droomwoning

Tijdens het rijden naar een luxueuze woning voor een bezichtiging, krijgt de makelaar een ongeluk. Het blijkt dat het andere voertuig ernstige schade heeft opgelopen. Gelukkig dekt de WEGAM-verzekering de materiële schade aan het voertuig van de makelaar, evenals de letselschade van de makelaar zelf.

Voorbeeld kapper

Mobiele Service Onderbreking

De kapper, die onderweg is naar een klant voor een thuisbehandeling, raakt betrokken bij een verkeersongeval. Hoewel de kapper fysiek in orde is, is haar auto beschadigd en kan ze niet verder rijden. Dankzij de WEGAM-verzekering zijn de herstelkosten van de auto en eventuele medische kosten gedekt.

Voorbeeld schilder

Onvoorziene Hindernissen

De schilder is op weg naar een klus en heeft zijn busje volgeladen met verf, kwasten en ladders. Plotseling moet hij hard remmen, waardoor blikken verf omvallen en een deel van de lading beschadigd raakt. Naast de materiële schade raakt hij ook lichtgewond. De WEGAM-verzekering vergoedt de schade aan het busje en de medische kosten van de schilder.

FAQ

Veelgestelde vragen over de WEGAM-verzekering

Wat is een WEGAM-verzekering?
K
L

De WEGAM-verzekering, voluit Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen, beschermt werkgevers tegen de financiële gevolgen van schade die werknemers oplopen tijdens het gebruik van motorrijtuigen voor zakelijke doeleinden.

Is een WEGAM-verzekering verplicht voor werkgevers?
K
L

Nee, de WEGAM-verzekering is niet wettelijk verplicht. Echter, gezien de potentiële financiële gevolgen van ongevallen met werknemers, is het voor veel werkgevers een belangrijke verzekering om te overwegen.

Wat dekt een WEGAM-verzekering precies?
K
L

De WEGAM-verzekering dekt in de regel zowel letselschade als materiële schade die een werknemer oploopt tijdens het rijden met een motorvoertuig voor zakelijke doeleinden. Het gaat hierbij zowel om schade tijdens de werktijd als woon-werkverkeer.

Zijn er situaties waarbij de WEGAM-verzekering niet uitkeert?
K
L

Ja, veel WEGAM-verzekeringen kennen uitsluitingen. Bijvoorbeeld als de werknemer onder invloed was van alcohol of drugs tijdens het ongeval, of als er opzet in het spel was. Specifieke uitsluitingen kunnen variëren per verzekeraar.

Hoe verschilt een WEGAM-verzekering van een reguliere autoverzekering?
K
L

Een reguliere autoverzekering dekt schade aan het voertuig of toegebrachte schade aan anderen. Een WEGAM-verzekering is specifiek gericht op de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade die een werknemer oploopt tijdens zakelijk verkeer, ongeacht of de schade wordt veroorzaakt door de werknemer of een derde partij.