Kredietverzekering

Een zakelijke kredietverzekering dekt bedrijven tegen het risico van onbetaalde facturen door klanten, zoals bij faillissementen. Het bevordert veilig zakendoen en financiële stabiliteit.

Wat is een Kredietverzekering?

Een kredietverzekering is een financieel instrument dat bedrijven beschermt tegen het verlies van inkomsten wanneer een klant zijn facturen niet kan betalen, vaak vanwege redenen zoals faillissement, insolventie of andere financiële problemen. Door een dergelijke verzekering af te sluiten, verzekert een bedrijf zichzelf van een bepaalde terugbetaling, zelfs als de klant in gebreke blijft. Dit bevordert niet alleen de financiële gezondheid van het bedrijf, maar stelt het ook in staat om met meer vertrouwen handel te drijven, wetende dat het risico van niet-betaling wordt geminimaliseerd.

euro coin

De basis

Voordelen van een kredietverzekering?

Een WEGAM-verzekering biedt zowel voor de werkgever als de werknemer tal van voordelen. Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen:

Bescherming tegen wanbetaling

Een kredietverzekering biedt bedrijven bescherming tegen het financiële risico dat een klant zijn facturen niet betaalt.

Meer vertrouwen in zakendoen

Met een kredietverzekering kunnen bedrijven op een veiligere manier zakendoen met zowel nieuwe als bestaande klanten, zelfs in onzekere economische tijden.

Betere cashflow en liquiditeit

Doordat het risico op oninbare vorderingen afneemt, kunnen bedrijven een stabielere cashflow behouden.

Toegang tot financiering

Banken en financiële instellingen zijn vaak meer bereid om kredieten te verstrekken aan bedrijven die een kredietverzekering hebben, omdat het risico op wanbetaling wordt gereduceerd.

Marktinformatie

Veel kredietverzekeraars bieden informatie over de kredietwaardigheid van klanten, waardoor bedrijven beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over met wie ze zakendoen.

Incassodiensten:

Veel kredietverzekeraars bieden incassodiensten aan als onderdeel van hun pakket, waardoor bedrijven kunnen besparen op de kosten en moeite van het nastreven van achterstallige betalingen.

Een kredietverzekering biedt bedrijven essentiële bescherming tegen het risico van wanbetaling. Het versterkt het vertrouwen in zakendoen, zorgt voor een stabielere cashflow en vergroot de toegankelijkheid van financiering. Bovendien faciliteert het de groei in nieuwe markten, biedt waardevolle marktinformatie en eventueel handige incassodiensten. Kortom, het is een cruciaal instrument voor financiële stabiliteit en groei.

Situaties

Waarbij helpt een kredietverzekering

Elke onderneming streeft naar groei en stabiliteit, maar met groei komt vaak het risico van onzekerheid. Een van de uitdagingen waar bedrijven mee te maken krijgen, is het risico op wanbetaling door klanten. Hoe kan een kredietverzekering hierbij ondersteunen? We verkennen enkele praktijksituaties.

Expansie naar Nieuwe Markten

Een bedrijf wil uitbreiden naar een internationale markt waar ze niet bekend zijn met de lokale bedrijfscultuur en betalingsgewoonten. Een kredietverzekering kan helpen door het bedrijf te beschermen tegen onvoorziene wanbetalingen in deze nieuwe regio, waardoor ze met vertrouwen zaken kunnen doen.

Grote Orders

Een MKB ontvangt een onverwacht grote order van een nieuwe klant. Hoewel dit geweldig nieuws is, brengt het ook het risico van een aanzienlijke financiële impact mee als die klant niet betaalt. Met een kredietverzekering heeft het bedrijf de zekerheid dat ze beschermd zijn tegen dit wanbetalingsrisico.

Economische Onzekerheid

Tijdens economisch onstabiele perioden kunnen zelfs langdurige en betrouwbare klanten plotseling in financiële problemen komen. Bedrijven die kredietverzekeringen hebben, kunnen zichzelf beschermen tegen het verhoogde risico van wanbetaling tijdens dergelijke tijden.

Zoals u kunt zien, biedt een kredietverzekering een beschermingslaag tegen de onzekerheden van de zakelijke wereld. Door potentiële financiële tegenslagen door wanbetalingen op te vangen, stelt het bedrijven in staat zich te concentreren op hun kernactiviteiten, wetende dat hun financiën in veilige handen zijn

Dekking

Wat wordt gedekt door een Kredietverzekering?

Een kredietverzekering biedt bescherming tegen financiële verliezen als gevolg van wanbetaling door klanten. Echter, zoals bij de meeste verzekeringen, zijn er bepaalde aspecten die wel en niet worden gedekt. Hier volgt een overzicht:

Wat wordt doorgaans wél gedekt door een Kredietverzekering:
N

Wanbetaling door insolventie

Als uw klant failliet gaat en daardoor niet kan betalen.

N

Wanbetaling door vertraagde betalingen

Bescherming wanneer klanten hun facturen niet binnen de afgesproken termijn betalen.

N

Politieke risico's

Verliezen als gevolg van politieke gebeurtenissen in het buitenland, zoals oorlog, opstanden of wettelijke beperkingen op betalingen aan buitenlandse leveranciers.

N

Catastroferisico's

Bijvoorbeeld natuurrampen die betalingen door klanten belemmeren

N

Exporttransacties

Beschermt tegen wanbetaling van buitenlandse klanten.

Wat wordt doorgaans níet gedekt door een Kredietverzekering:
M

Geschillen over geleverde goederen of diensten

Als uw klant beweert dat de geleverde producten of diensten gebrekkig waren en daarom niet betaalt.

M

Verliezen door wisselkoersschommelingen

Als u verlies lijdt omdat de waarde van vreemde valuta verandert.

M

Frauduleuze handelingen

Verliezen als gevolg van frauduleuze activiteiten van zowel de verzekerde als de klant.

M

Bewuste verlenging van betalingsvoorwaarden

Als u vrijwillig verlengde betalingstermijnen heeft gegeven zonder dit met de verzekeraar te bespreken.

M

Verliezen als gevolg van niet-nakoming van contractuele verplichtingen

Bijvoorbeeld, als u niet levert volgens de overeengekomen specificaties en de klant daarom weigert te betalen.

Deze lijsten zijn algemene voorbeelden en de exacte dekking kan variëren. Het is altijd het beste om de polisvoorwaarden zorgvuldig te lezen of contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij voor meer specifieke informatie.

Voorbeelden en scenario’s

Kredietverzekering

Een kredietverzekering kan bedrijven beschermen tegen financiële verliezen als gevolg van wanbetaling door klanten. Hier zijn drie voorbeelden voor specifieke beroepen:

Voorbeeld makelaar

Onbetaalde Facturen voor Bedrijfspanden

Wanneer een makelaar een bedrijfspand verkoopt en de koper niet in staat is de termijnen te voldoen, springt de kredietverzekering bij. Zo is de makelaar beschermd tegen misgelopen inkomsten.

Voorbeeld kapper

Vooruitbetaalde Voorraden

Stel, een kapper doet een flinke investering in haarproducten bij een groothandel, maar voordat de producten geleverd worden, gaat de leverancier failliet. Dankzij de kredietverzekering krijgt de kapper zijn vooruitbetaalde bedrag terug.

Voorbeeld schilder

Risico's van Grote Klussen

Een schilder rondt een grootschalig project af, maar voor de klant de factuur kan voldoen, gaat deze failliet. De kredietverzekering zorgt ervoor dat de schilder toch zijn verdiende loon ontvangt.

FAQ

Veelgestelde vragen over de kredietverzekering

Wat is een kredietverzekering?
K
L

Een kredietverzekering beschermt bedrijven tegen het risico van niet-betaling door debiteuren, hetzij door faillissement of andere financiële problemen van de debiteur.

Waarom zou ik kiezen voor een kredietverzekering?
K
L

Het beschermt uw bedrijf tegen onvoorziene financiële verliezen door wanbetaling, versterkt uw bedrijfskredietwaardigheid en stelt u in staat om met vertrouwen zaken te doen, zelfs in onzekere markten.

Wat wordt doorgaans wel en niet gedekt door een kredietverzekering?
K
L

Terwijl de meeste kredietverzekeringen bescherming bieden tegen faillissement, verlengde betalingstermijnen en mogelijk politieke risico's, dekken ze over het algemeen geen geschillen over geleverde goederen of diensten, of betalingsachterstanden vanwege natuurlijke rampen.

Hoeveel kost een kredietverzekering gemiddeld?
K
L

De kosten van een kredietverzekering variëren op basis van factoren zoals de omvang van de dekking, de aard van uw bedrijf, het betalingsgedrag van uw klanten en de totale omzet van de verzekerde transacties.

Kan ik selectief zijn in welke debiteuren ik wil verzekeren?
K
L

Ja, sommige kredietverzekeringen bieden de mogelijkheid om specifieke debiteuren te kiezen om te verzekeren, terwijl andere polissen een dekking bieden voor het gehele debiteurenbestand.