Inventarisverzekering

Een Inventarisverzekering is een verzekering die de spullen van je bedrijf beschermt. Denk aan je bureaus, computers, machines en voorraad. Als er iets met deze spullen gebeurt door bijvoorbeeld brand, storm of diefstal, dan helpt deze verzekering je om de kosten te dekken om alles te vervangen of te repareren.

Wat is een Inventarisverzekering?

Een Inventarisverzekering is een soort bedrijfsverzekering die schade dekt aan de inventaris van een bedrijf. Dit omvat meubilair, apparatuur, voorraden, machines en andere bedrijfsgerelateerde eigendommen. De verzekering biedt bescherming tegen verschillende risico’s, zoals diefstal, brand, storm, waterschade en andere onvoorziene gebeurtenissen die schade kunnen veroorzaken aan de inventaris.

Goederen

Voordelen van een Inventarisverzekering

Het afsluiten van een inventarisverzekering biedt verschillende voordelen voor zelfstandigen en ondernemers. Hier zijn enkele van de meest belangrijke voordelen:

Financiële bescherming

De grootste voordeel van een inventarisverzekering is de financiële bescherming die het biedt. Als je bedrijf een verlies lijdt door schade aan of diefstal van je inventaris, kan de financiële impact aanzienlijk zijn. De uitkering van de verzekering kan je helpen de kosten van reparatie of vervanging te dekken.

Continuïteit van bedrijfsactiviteiten

In het geval van aanzienlijke schade aan je inventaris, kan een inventarisverzekering je helpen om snel weer operationeel te zijn, omdat je de nodige middelen hebt om verloren of beschadigde items te vervangen.

Gemoedsrust

Met een inventarisverzekering kun je erop vertrouwen dat je bedrijf financieel beschermd is tegen onvoorziene gebeurtenissen. Dit kan je gemoedsrust geven en je in staat stellen je te concentreren op de dagelijkse bedrijfsvoering.

Bescherming tegen diverse risico’s

Inventarisverzekeringen bieden dekking voor een breed scala aan risico’s, waaronder brand, stormschade, overstroming, diefstal, vandalisme en meer. Zo ben je beschermd tegen diverse onvoorziene omstandigheden.

Waarbij helpt de

Inventarisverzekering

Een inventarisverzekering helpt bij verschillende situaties die kunnen ontstaan. Hier zijn drie voorbeelden:

Inbraak en diefstal

In het geval van een inbraak kunnen waardevolle items uit je bedrijf worden gestolen. Naast de kosten van de gestolen items, kan er ook schade ontstaan door de inbraak zelf, zoals een kapotte deur of ramen. Een inventarisverzekering kan in deze situaties helpen door de kosten te dekken om gestolen items te vervangen en schade te repareren.

Brand

Een brand kan op elk moment en zonder waarschuwing ontstaan. Het kan verwoestende schade aanrichten aan je bedrijfsinventaris, zoals meubilair, machines en voorraden. In dit geval kan een inventarisverzekering helpen door de kosten van vervanging of reparatie te dekken.

Wateroverlast

Denk bijvoorbeeld aan een lekkage in je bedrijfspand door een kapotte waterleiding of het falen van een verwarmingsinstallatie. Water kan snel en aanzienlijk veel schade aanrichten aan je inventaris, vooral aan elektronische apparatuur en papieren documenten. In zo’n scenario zou een inventarisverzekering dekking bieden voor de kosten om beschadigde items te vervangen en herstelwerkzaamheden uit te voeren.

In elk van deze gevallen biedt de werknemersschadeverzekering een financiële buffer voor bedrijven, zodat ze kunnen blijven draaien ondanks de onvoorziene kosten die kunnen ontstaan als gevolg van werkgerelateerde ongevallen of ziektes.

Wat doorgaans

Wel/niet gedekt door een Inventarisverzekering

N

Schade door inbraak en diefstal

N

Schade door inbraak en diefstal

N

Schade als gevolg van storm, hagel, neerslag die binnenkomt, of overstroming.

N

Schade veroorzaakt door brand, explosie of blikseminslag.

N

Schade veroorzaakt door omvallende bomen, kranen, heistellingen en luchtvaartuigen

M

Schade veroorzaakt door onvoldoende onderhoud.

M

Schade door normale slijtage of gebreken die je al kende of had moeten kennen.

M

Schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid.

M

Schade aan inventaris door reinigen, repareren, bewerken of verplaatsen.

Deze lijsten zijn algemene voorbeelden en de exacte dekking kan variëren. Het is altijd het beste om de polisvoorwaarden zorgvuldig te lezen of contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij voor meer specifieke informatie.

Voorbeelden en scenario’s

Inventarisverzekering

Voorbeeld makelaar

Stel je voor dat je een makelaarskantoor runt en je hebt een ruimte vol met dure computers, printers en kantoormeubilair. Na een hevige storm ontdek je dat er een lek in het dak is ontstaan en dat water je apparatuur en meubilair heeft beschadigd. Met een inventarisverzekering kun je de beschadigde items vervangen zonder dat dit een grote financiële impact heeft op je bedrijf.

Voorbeeld kapper

Je bent de eigenaar van een kapsalon. Helaas wordt er ingebroken in je salon en de dieven gaan er vandoor met je dure knipscharen, tondeuses en stylingapparatuur. Daarnaast richten ze flinke schade aan in de salon zelf. Een inventarisverzekering helpt je om de gestolen en beschadigde spullen te vervangen en de schade aan je salon te herstellen.

Voorbeeld schilder

Je bent een zelfstandige schilder en je opslagplaats, waarin je al je schildersbenodigdheden en -apparatuur bewaart, vliegt in brand door een kortsluiting. Hierbij gaat veel van je dure apparatuur en materialen verloren. Een inventarisverzekering zou in deze situatie de kosten dekken om je verloren gereedschappen en materialen te vervangen, zodat je je werkzaamheden zo snel mogelijk kunt hervatten.

Veelgestelde vragen

Inventarisverzekering

Wat is een Inventarisverzekering?
K
L

Een Inventarisverzekering is een polis die de inhoud van je bedrijfspand, zoals meubels, apparatuur, en voorraad, dekt tegen schade door gebeurtenissen zoals brand, diefstal, en sommige natuurrampen.

Wat wordt er precies gedekt onder een Inventarisverzekering?
K
L

Een Inventarisverzekering dekt over het algemeen schade aan de inhoud van je bedrijfspand veroorzaakt door brand, diefstal, storm, wateroverlast, en andere specifieke gebeurtenissen. Dit kan inhouden: apparatuur, machines, meubilair, voorraden, en soms ook goederen van derden.

Wat is niet gedekt onder een Inventarisverzekering?
K
L

Inventarisverzekeringen dekken meestal geen schade veroorzaakt door slijtage, nalatigheid, opzet of oorlog. Ook dekken ze over het algemeen geen verlies door bedrijfsonderbreking. Check altijd de polisvoorwaarden voor specifieke uitsluitingen.

Heb ik een Inventarisverzekering nodig als ik al een Gebouwenverzekering heb?
K
L

a, een Gebouwenverzekering dekt meestal alleen de schade aan het gebouw zelf en niet de inhoud. Een Inventarisverzekering beschermt de inhoud van je bedrijfspand, zoals meubels, apparatuur, en voorraad.

Zijn mijn goederen ook verzekerd als ze zich buiten mijn bedrijfspand bevinden?
K
L

Over het algemeen biedt een Inventarisverzekering dekking voor goederen en apparatuur binnen je bedrijfspand. Als je apparatuur of goederen buiten je bedrijfspand wilt verzekeren, zoals gereedschap in een werkvoertuig, dan heb je wellicht aanvullende dekking nodig, zoals een Goederentransportverzekering. Het is altijd raadzaam om dit met je verzekeraar te bespreken.

Is een Inventarisverzekering verplicht?
K
L

In Nederland is het afsluiten van een Inventarisverzekering over het algemeen niet verplicht. Echter, het is vaak sterk aanbevolen gezien de financiële bescherming die het biedt. In sommige gevallen kunnen verhuurders, banken, of leveranciers het hebben van een dergelijke verzekering als een voorwaarde stellen. Het is altijd belangrijk om de potentiële risico's voor jouw specifieke bedrijf te beoordelen en te beslissen of een Inventarisverzekering passend is.

Heb ik een Inventarisverzekering nodig?
K
L

Of je een Inventarisverzekering nodig hebt, hangt af van de aard en omvang van je bedrijf en de waarde van de inventaris die je in bezit hebt. Als je bedrijf aanzienlijke waarde heeft in inventaris, zoals dure apparatuur, machines, meubilair, of voorraad, kan het verstandig zijn om deze te verzekeren. Zonder een Inventarisverzekering loop je het risico dat je deze goederen uit eigen zak moet vervangen of repareren bij schade of verlies.