Eigen vervoerverzekering

Verzekering voor schade aan je eigen goederen tijdens transport met eigen voertuigen.

Wat is een Eigen vervoerverzekering?

Een eigen vervoerverzekering is speciaal ontworpen om bedrijven te beschermen tegen schade of verlies van hun eigen goederen tijdens transport met hun eigen voertuigen. Dit kan van pas komen voor bedrijven die regelmatig producten of materialen vervoeren.
car

De basis

Voordelen van een Eigen vervoerverzekering

Een Eigen Vervoerverzekering is bedoeld voor ondernemers die met eigen vervoersmiddelen goederen transporteren, of dit nu producten, grondstoffen, gereedschap of andere bedrijfsmiddelen zijn. Deze verzekering biedt dekking tegen schade aan of verlies van deze goederen tijdens het vervoer. Hier zijn de voornaamste voordelen van een Eigen Vervoerverzekering:

Bescherming tegen Financieel Verlies:

Wanneer de goederen die je vervoert beschadigd raken of verloren gaan door bijvoorbeeld een ongeval, diefstal of vandalisme, dekt de verzekering de financiële schade. Zo voorkom je onverwachte kostenposten.

Continuïteit van Bedrijfsvoering:

Een onverwachte schade of verlies kan je bedrijfsprocessen verstoren. Dankzij de snelle schadeafhandeling van de verzekering kun je de activiteiten snel voortzetten, wat bijdraagt aan de continuïteit van je bedrijf.

Zekerheid voor Je Klanten:

Wanneer je producten of goederen vervoert voor klanten, biedt een Eigen Vervoerverzekering hen de zekerheid dat eventuele schade of verlies gedekt is. Dit kan je professionele imago versterken en vertrouwen bij klanten opbouwen.

Flexibiliteit in Dekking:

Veel verzekeraars bieden verschillende dekkingsniveaus aan, zodat je de verzekering kunt aanpassen aan de specifieke behoeften en risico’s van je bedrijf.

Gemoedsrust:

Weten dat de goederen die je vervoert verzekerd zijn tegen mogelijke schade of verlies, stelt je in staat je te concentreren op je bedrijfsactiviteiten zonder je constant zorgen te maken over wat er onderweg kan gebeuren.

Voor veel ondernemers, vooral degenen in sectoren zoals detailhandel, bouw of dienstverlening waar goederen regelmatig vervoerd worden, is een Eigen Vervoerverzekering een essentiële bescherming tegen de onvoorziene risico’s van het wegverkeer en andere gevaren.

Situaties

Waarbij helpt een Eigen vervoerverzekering

Wanneer u als ondernemer regelmatig goederen vervoert met uw eigen voertuig, brengt dat bepaalde risico’s met zich mee. Een eigen vervoerverzekering biedt bescherming tegen de financiële gevolgen van deze risico’s. Hier zijn drie algemene voorbeelden waarbij deze verzekering uitkomst biedt:

Diefstal

U parkeert uw bestelbusje even om een levering te doen en bij terugkomst blijken waardevolle goederen uit de wagen te zijn gestolen. De verzekering dekt de waarde van deze goederen.

Ongeval

Tijdens het vervoer raakt u betrokken bij een verkeersongeval. De goederen die u vervoerde, zijn beschadigd of verloren gegaan. De eigen vervoerverzekering vergoedt de schade.

Schade tijdens laden en lossen:

Tijdens het laden of lossen valt een zwaar product, waardoor andere goederen beschadigd raken. Deze schade is gedekt door de verzekering.

Een Eigen vervoerverzekering biedt essentiële financiële zekerheid, zodat u met een gerust hart uw zakelijke transport kunt voortzetten.

Dekking

Wat wordt wel & niet gedekt door een Eigen vervoerverzekering

De WEGAM-verzekering (Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen) is specifiek ontworpen om werkgevers te beschermen tegen de financiële gevolgen van schade die werknemers lijden als gevolg van een verkeersongeval tijdens werkzaamheden. Hieronder vindt u wat doorgaans wel en niet wordt gedekt door een WEGAM-verzekering:

N

Letselschade

Medische kosten, verlies van inkomen en eventuele blijvende invaliditeit van een werknemer na een verkeersongeval.

N

Schade aan persoonlijke eigendommen

Als de werknemer bijvoorbeeld persoonlijke spullen in het voertuig heeft die beschadigd raken bij een ongeluk.

N

Juridische bijstand

Kosten van rechtsbijstand indien er juridische procedures ontstaan na een verkeersongeval.

N

Psychologische hulp

Als een werknemer na een ongeval bijvoorbeeld last heeft van traumatische stress en professionele hulp nodig heeft.

N

Overlijdensuitkering

Een uitkering aan nabestaanden indien een werknemer overlijdt als gevolg van een verkeersongeval tijdens het werk.

M

Opzettelijk veroorzaakte ongevallen

Schade veroorzaakt door de werknemer met opzet.

M

Schade privé motorrijtuig

Als de schade aan het eigen voertuig van de werknemer kan worden verhaald op een andere verzekering (bijvoorbeeld een autoverzekering), dan wordt deze meestal niet gedekt door de WEGAM.

M

Schade onder invloed

Schade veroorzaakt terwijl de werknemer onder invloed was van alcohol of drugs.

M

Schade buiten werkzaamheden om

Bijvoorbeeld schade opgelopen tijdens privégebruik van het voertuig of buiten werktijden.

M

Onverzekerde voertuigen

Sommige WEGAM-verzekeringen dekken geen schade veroorzaakt door voertuigen die niet zijn verzekerd of niet aan wettelijke eisen voldoen.

Deze lijsten zijn algemene voorbeelden en de exacte dekking kan variëren. Het is altijd het beste om de polisvoorwaarden zorgvuldig te lezen of contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij voor meer specifieke informatie.

Voorbeelden en scenario’s

Eigen vervoerverzekering

Voorbeeld makelaar

Verlies van cruciale documenten

Situatie: Tijdens het vervoer van essentiële papieren naar een klant, raakt de auto van de makelaar betrokken bij een ongeval. Hierdoor raken de documenten beschadigd en onbruikbaar.

Hoe de verzekering hielp: De eigen vervoerverzekering vergoedde de kosten voor het opnieuw opstellen en printen van de documenten, waardoor de makelaar zijn klant alsnog tijdig kon bedienen.

Voorbeeld kapper

Schade aan professionele apparatuur

Omschrijving: Een kapper vervoert zijn professionele kappersgereedschap naar een evenement waar hij een knipdemo zal geven. Onderweg wordt zijn auto gestolen met alle apparatuur erin.

Hoe de verzekering hielp: Dankzij de eigen vervoerverzekering kreeg de kapper een vergoeding voor zijn gestolen professionele apparatuur, waardoor hij snel nieuwe kon aanschaffen en zijn werkzaamheden kon voortzetten.

Voorbeeld schilder

Verfspillen tijdens vervoer

Omschrijving: Onderweg naar een klus neemt een schilder een scherpe bocht, waardoor enkele blikken verf omvallen en openbarsten. Hierdoor is niet alleen de verf verloren, maar is ook het interieur van de auto beschadigd.

Hoe de verzekering hielp: De eigen vervoerverzekering dekte de kosten voor zowel de verloren verf als de schoonmaak en reparatie van de auto, zodat de schilder zijn werk snel kon hervatten.

FAQ

Veelgestelde vragen over de Eigen vervoerverzekering

Wat is een Eigen vervoerverzekering?
K
L

Een Eigen vervoerverzekering dekt schade aan of verlies van goederen die je zelf vervoert met je bedrijfsvoertuig. Het beschermt je bedrijf tegen financiële verliezen als gevolg van bijvoorbeeld een ongeval of diefstal tijdens het transport.

Voor wie is een Eigen vervoerverzekering bedoeld?
K
L

Deze verzekering is vooral bedoeld voor bedrijven en zelfstandige ondernemers die hun eigen goederen vervoeren, zoals winkeliers, ambachtslieden en kleine productiebedrijven.

Wat is het verschil tussen een Eigen vervoerverzekering en een Goederentransportverzekering?
K
L

Terwijl een Eigen vervoerverzekering schade aan je eigen goederen dekt wanneer je deze zelf vervoert, biedt een Goederentransportverzekering dekking voor goederen die je vervoert namens derden.

In welke situaties komt een Eigen vervoerverzekering van pas?
K
L

Typische situaties zijn het vervoeren van gereedschappen door een ambachtsman waarbij deze gestolen worden uit het voertuig, een winkelier die goederen vervoert naar een andere locatie en deze beschadigd raken bij een ongeval, of het transport van kostbare apparatuur die beschadigd raakt door een onvoorziene gebeurtenis.

Welke factoren beïnvloeden de premie van een Eigen vervoerverzekering?
K
L

De premie wordt vaak bepaald door het type en de waarde van de goederen die je vervoert, het type en de leeftijd van het voertuig, het gebied waar je voornamelijk rijdt en het gekozen eigen risico.