Cyberverzekering

Een cyberverzekering is een soort verzekering die bedrijven beschermt tegen financiële verliezen als gevolg van cyberaanvallen of datalekken.

Wat is cyber criminaliteit?

Cybercriminaliteit verwijst naar illegale activiteiten die worden uitgevoerd via digitale kanalen, zoals het internet, met als doel schade toe te brengen aan computersystemen, netwerken of individuen. Het omvat verschillende vormen van online misdrijven, zoals hacking, phishing, malware-aanvallen en identiteitsdiefstal, waarbij cybercriminelen profiteren van kwetsbaarheden in digitale systemen om financiële winst te behalen of schade aan te richten.

Cyber

De basis

Voordelen van een Cyberverzekering

In het digitale tijdperk waarin we leven, wordt de bescherming tegen cyberdreigingen steeds crucialer voor bedrijven van elke omvang. Een cyberverzekering biedt deze essentiële beschermingslaag. Enkele voordelen van een cyberverzekering zijn:

Financiële Bescherming:

In het geval van een cyberaanval of datalek, dekt een cyberverzekering de financiële verliezen die hiermee gepaard gaan, zoals herstelkosten, losgeld bij ransomware-aanvallen en juridische kosten.

Deskundige Ondersteuning:

Veel cyberverzekeringen bieden toegang tot cybersecurity-experts en juridische professionals die kunnen helpen om na een incident snel en effectief te reageren.

Reputatiebeheer:

Een datalek kan schadelijk zijn voor de reputatie van een bedrijf. Met de juiste cyberverzekering kun je ondersteuning krijgen bij crisiscommunicatie en PR-inspanningen om het vertrouwen van klanten en stakeholders te herstellen.

In een wereld waar cyberdreigingen voortdurend evolueren, biedt een cyberverzekering gemoedsrust door te zorgen voor bescherming, ondersteuning en herstel na een digitaal incident.

Situaties

Waarbij helpt een Cyberverzekering?

Een cyberverzekering biedt bescherming en ondersteuning in een wereld waar digitale bedreigingen een constant risico vormen voor organisaties. Enkele concrete situaties waarbij een cyberverzekering te hulp schiet zijn:

Datalekken

Wanneer gevoelige informatie zoals klantgegevens onbedoeld wordt blootgesteld of gestolen, helpt de cyberverzekering met het dekken van kosten voor notificatie, juridische bijstand en reputatieherstel.

Ransomware-aanvallen

Als kwaadwillenden systemen vergrendelen en losgeld eisen voor vrijgave, kan de verzekering helpen met het dekken van de kosten voor herstel en eventueel losgeld.

Aansprakelijkheid na een cyberincident

Mocht er een juridisch geschil ontstaan na een cyberincident, dan dekt de cyberverzekering de juridische kosten en eventuele schadeclaims.

Het digitale landschap kan onvoorspelbaar zijn, maar met een cyberverzekering sta je er niet alleen voor tijdens uitdagende cyberincidenten.

Dekking

Wat wordt wel & niet gedekt door een Cyberverzekering

In een tijdperk van toenemende digitale dreigingen, is het essentieel om te weten welke bescherming een cyberverzekering biedt. Hieronder vind je een overzicht van enkele veelvoorkomende dekkingen en uitsluitingen.

Wat wordt wel gedekt:

N

Kosten voor dataherstel

Vergoeding voor de kosten die gemaakt worden om verloren of beschadigde data te herstellen na een cyberaanval.

N

Aansprakelijkheidsclaims

Wanneer je aansprakelijk wordt gesteld voor schade als gevolg van een datalek of andere cyberincidenten.

N

Kosten voor crisismanagement

 Ondersteuning bij het managen van de crisis na een cyberincident, zoals PR-advies en klantcommunicatie.

Wat wordt niet gedekt:

M

Verouderde software

Schade als gevolg van het niet up-to-date houden van software en systemen.

M

Opzettelijke daden

Handelingen van eigen medewerkers die met opzet schade veroorzaken.

M

Standaard bedrijfsonderbrekingen

Schade die niet direct verband houdt met een cyberincident, zoals stroomuitval.

Het is essentieel om je polisvoorwaarden zorgvuldig te lezen en te begrijpen om ervoor te zorgen dat je bedrijf optimaal beschermd is tegen cyberdreigingen.

Voorbeelden en scenario’s

Voordelen van een Cyberverzekering

Voorbeeld makelaar

Identiteitsfraude

Een cybercrimineel hackt het computersysteem van een makelaarskantoor en steelt gevoelige informatie, zoals klantgegevens en transactiegegevens. Deze informatie kan worden gebruikt voor identiteitsdiefstal of om frauduleuze activiteiten uit te voeren.

Voorbeeld kapper

Ransomware

Een kapperszaak wordt het slachtoffer van ransomware. Een cybercrimineel verspreidt een schadelijk programma dat de computers van de kapperszaak blokkeert en de toegang tot belangrijke gegevens zoals afspraken, klantinformatie en boekhoudgegevens blokkeert. De cybercrimineel eist vervolgens losgeld om de gegevens te ontgrendelen en toegang tot het systeem te herstellen.

Voorbeeld schilder

Phishing emails

Een cybercrimineel stuurt een phishing-e-mail naar een schildersbedrijf, waarin hij zich voordoet als een vertrouwde klant of leverancier. Als een medewerker van het bedrijf op de link in de e-mail klikt, wordt schadelijke software op hun computer geïnstalleerd. Hierdoor kan de cybercrimineel toegang krijgen tot vertrouwelijke bedrijfsinformatie of het systeem van het schildersbedrijf verstoren.

Ondersteuning

Diensten van een Cyberverzekering

Financiële gevolgen cyberincidenten ondersteuning

De financiële gevolgen van een cyberincident zoals hacken, ransomware en datalekken

Ondersteuning losgeld en cyberafpersing

Ondersteuning en eventueel losgeld bij cyberafpersing (ransomware)

First response ondersteuning

Directe toegang tot een juridisch adviseur, cyber IT-Expert en PR-specialist.

Veelgestelde vragen 

Cyberverzekering

Heb ik een cyberverzekering nodig?
K
L

Het hebben van een cyberverzekering is aan te raden, vooral als je bedrijf gebruikmaakt van computersystemen en online gegevens opslaat. Het kan je helpen bij financiële bescherming en ondersteuning bieden in het geval van cyberaanvallen, datalekken of andere vormen van cybercriminaliteit.

Wat moet ik doen als ik gehackt ben?
K
L

Als je gehackt bent, zijn er een paar belangrijke stappen die je moet nemen. Ten eerste, verbreek de internetverbinding van het getroffen apparaat om verdere schade te voorkomen. Meld het incident onmiddellijk bij de juiste autoriteiten en informeer je IT-afdeling of een cyberbeveiligingsexpert. Verander je wachtwoorden voor alle accounts en scan je systeem op malware. Maak indien mogelijk een back-up van belangrijke gegevens en documenteer alle details over de hack. Door snel te handelen en de nodige professionals in te schakelen, kun je de schade beperken en jezelf beschermen tegen toekomstige aanvallen.

Wat gebeurt er als mijn bedrijf slachtoffer wordt van een cyberaanval?
K
L

Als je bedrijf slachtoffer wordt van een cyberaanval, zal een cyberverzekering je helpen. Je neemt contact op met de verzekeraar, zij sturen experts om de schade te beperken en gegevens te herstellen. De verzekering dekt ook juridische kosten en helpt bij het herstellen van je reputatie. Het geeft financiële bescherming en hulp wanneer je het nodig hebt.

Mijn bedrijf heeft eerder een datalek gehad, heeft dat invloed?
K
L

Als je bedrijf eerder een datalek heeft gehad, kan dit invloed hebben op het verkrijgen van een cyberverzekering. Verzekeraars kunnen de eerdere incidenten evalueren bij het bepalen van de dekking en premie. Het is echter nog steeds mogelijk om een cyberverzekering af te sluiten, zij het mogelijk met beperkingen of hogere kosten.

Wat gebeurt er als mijn bedrijf slachtoffer wordt van een cyberaanval? Hoe kan de cyberverzekering helpen?
K
L

Als je bedrijf slachtoffer wordt van een cyberaanval, kan een cyberverzekering helpen op verschillende manieren. De verzekering biedt financiële ondersteuning om de kosten van het herstellen van systemen, het herstellen van verloren gegevens en het beperken van de schade te dekken. Daarnaast kan de verzekering ook juridische bijstand bieden, helpen bij het informeren van getroffen klanten en het herstellen van je reputatie. Kortom, een cyberverzekering helpt je bedrijf om te gaan met de gevolgen van een cyberaanval en biedt waardevolle hulp wanneer je het nodig hebt.