Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Dekking voor schade veroorzaakt door je bedrijf aan anderen of hun eigendommen.

Wat is een bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade die een bedrijf kan veroorzaken aan derden of hun eigendommen, zoals lichamelijk letsel of materiële schade. Dit kan bijvoorbeeld zijn door een ongeluk op de werkvloer of schade veroorzaakt door een bedrijfsproduct.
Ongevallen

De basis

Voordelen van een bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt essentiële bescherming voor ondernemers tegen de financiële gevolgen van schadeclaims. Hier zijn enkele voornaamste voordelen van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering:

Financiële Bescherming:

De verzekering dekt de financiële gevolgen die voortvloeien uit schadeclaims door derden, bijvoorbeeld bij lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaakt door jou of je medewerkers.

Geeft zakelijke zekerheid

Door jezelf te verzekeren tegen aansprakelijkheidsrisico’s, zorg je voor een stabielere bedrijfsomgeving. Je weet dat eventuele claims niet direct de continuïteit van je bedrijf in gevaar brengen.

Behoud van Bedrijfsreputatie

In geval van een schadeclaim helpt de verzekering bij een snelle en professionele afhandeling. Hierdoor kan reputatieschade voorkomen of beperkt worden en blijft het vertrouwen van klanten en partners behouden.

Juridische Ondersteuning

Veel bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen bieden ook juridische hulp en ondersteuning in het geval van een geschil of claim, wat essentieel kan zijn voor bedrijven zonder eigen juridische afdeling.

Maatwerk

De meeste bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften en risico’s van een bedrijf, waardoor je verzekerd bent van een dekking die past bij jouw bedrijfssituatie.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is daarmee een cruciale polis die elk bedrijf, ongeacht de grootte of branche, zou moeten overwegen om financiële stabiliteit en gemoedsrust te garanderen.

Situaties

Waarbij helpt een bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering

Het runnen van een onderneming gaat gepaard met tal van verantwoordelijkheden, waaronder het risico op incidenten die schade kunnen veroorzaken aan derden. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming tegen de financiële consequenties van dergelijke incidenten. Hier volgen drie algemene situaties waarin deze verzekering van pas komt:

Letselschade op de werkvloer

Een bezoeker struikelt over een losliggende kabel in uw kantoor en breekt zijn arm. De verzekering dekt de medische kosten en eventuele claims voor geleden schade.

Schade aan eigendommen

Tijdens werkzaamheden beschadigt een van uw medewerkers per ongeluk een kostbaar kunstwerk bij een klant. De verzekering vergoedt de waarde of herstelkosten van het kunstwerk.

Productaansprakelijkheid

Een door uw bedrijf geproduceerd product veroorzaakt schade aan de eigendommen van een klant vanwege een fabricagefout. De verzekering dekt de schadeclaims die hieruit voortvloeien.

Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zorgt u voor een veilig vangnet voor uw onderneming tegen onvoorziene aansprakelijkheidsclaims en hun financiële impact.

Dekking

Wat wordt wel & niet gedekt door een bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt ondernemingen tegen claims van derden voor lichamelijk letsel, materiële schade en meer. Echter, niet elke vorm van schade valt onder deze dekking. Hieronder een overzicht:

N

Lichamelijk letsel

Schadeclaims als gevolg van letsel opgelopen door derden binnen uw bedrijfsvoering.

N

Materiële schade

Schade aan bezittingen of eigendommen van derden veroorzaakt door uw bedrijfsactiviteiten.

N

Juridische kosten

Kosten voor de verdediging en rechtszaken die voortvloeien uit bovengenoemde claims.

M

Beroepsfouten

Schade veroorzaakt door onprofessioneel advies of diensten; hiervoor is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedoeld.

M

Contractuele aansprakelijkheid

Schade die voortvloeit uit contractuele overeenkomsten.

M

Opzettelijke schade

Schade die met opzet is veroorzaakt door het bedrijf of haar werknemers.

Het is essentieel om de exacte dekking van uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te kennen en ervoor te zorgen dat deze aansluit op de specifieke risico’s van uw bedrijf.

In de praktijk

Voorbeelden Bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering

Voorbeeld makelaar

Open huis, open valkui

Tijdens een open huis organiseert een makelaar rondleidingen in een te koop staande woning. Een potentiële koper struikelt over een losliggend tapijt en breekt zijn pols. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekte de medische kosten van de potentiële koper en vergoedde de makelaar voor de juridische kosten toen er een claim werd ingediend.

Voorbeeld kapper

Een snijdende ervaring

Tijdens een knipbeurt schiet de schaar van de kapper uit en veroorzaakt een snee in de nek van de klant. De klant moest medische behandeling ondergaan voor de wond. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedde de medische kosten en eventuele aanvullende compensatie die aan de klant was toegekend.

Voorbeeld schilder

Gemorst en glibberig

Een schilder is bezig met het schilderen van een kantoorruimte. Tijdens de lunchpauze morst hij per ongeluk wat verf op de vloer. Een medewerker van het kantoor glijdt uit over de gemorste verf en loopt rugletsel op. Het slachtoffer diende een claim in voor medische kosten en verlies van inkomsten. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekte deze kosten, waardoor de schilder financieel beschermd bleef tegen de claim.

FAQ

Veelgestelde vragen over de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering

Wat is een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?
K
L

Een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen schade die aan personen of zaken is toegebracht vanuit jouw bedrijfsactiviteiten en waarvoor je bedrijf aansprakelijk gesteld kan worden.

Waarom is een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering belangrijk voor mijn onderneming?
K
L

Deze verzekering beschermt je financieel tegen potentiële claims voortkomend uit ongelukken of schade die tijdens bedrijfsactiviteiten kunnen ontstaan. Zonder deze verzekering kan een claim je bedrijf financieel zwaar belasten of zelfs failliet laten gaan.

Wat wordt doorgaans wel en niet gedekt door een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?
K
L

Doorgaans dekt het schade aan personen (letselschade) en schade aan spullen (zaakschade). Daarnaast dekt het ook de kosten van rechtsbijstand en juridische procedures. Echter, zuivere vermogensschade zonder voorafgaande letselschade of zaakschade is meestal uitgesloten.

Hoe verschilt een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
K
L

Terwijl een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vooral schade aan personen en zaken dekt, richt een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering zich op de financiële gevolgen van beroepsfouten, zoals verkeerd advies of een foute berekening.

Hoe bepaal ik de juiste dekking voor mijn Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?
K
L

Het bepalen van de juiste dekking hangt af van de aard en omvang van je bedrijfsactiviteiten, de potentiële risico's in je branche en de waarde van mogelijke claims. Het is raadzaam om samen met een verzekeringsadviseur de specifieke behoeften van je onderneming te bespreken.