Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die inkomsten biedt wanneer je als zelfstandige of ondernemer door ziekte of letsel niet in staat bent om te werken. De verzekering keert een maandelijks bedrag uit, gebaseerd op een percentage van je inkomen.

Wat is een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een essentieel financieel vangnet voor zelfstandigen, freelancers en ondernemers. Deze verzekering biedt een bron van inkomsten wanneer de verzekerde door ziekte of letsel niet in staat is om zijn of haar beroep uit te oefenen. Het dekt een vastgesteld percentage van het gebruikelijke inkomen van de verzekerde, waardoor de verzekerde in staat is om aan lopende financiële verplichtingen te voldoen en de levensstandaard te behouden tijdens perioden van arbeidsongeschiktheid.

Ongevallen

Voordelen van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Het afsluiten van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) biedt verschillende voordelen voor zelfstandigen en ondernemers. Hier zijn enkele van de meest belangrijke voordelen:

Financiële Zekerheid

Een AOV biedt financiële zekerheid wanneer je door ziekte of een ongeval niet in staat bent om te werken. Het beschermt je tegen het verlies van inkomen, zodat je je rekeningen kunt blijven betalen en je levensstandaard kunt behouden.

Flexibiliteit

De voorwaarden van een AOV kunnen vaak worden aangepast aan jouw specifieke behoeften. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor de wachttijd voordat de uitkeringen beginnen, de looptijd van de uitkeringen, en het percentage van je inkomen dat je wilt verzekeren.

Ondersteuning bij Re-integratie

Veel AOV’s bieden ook ondersteuning bij re-integratie. Dit kan betekenen dat ze hulp bieden bij het vinden van aangepast werk, of ondersteuning bij omscholing of revalidatie.

Aanvullende Dekking

Sommige AOV’s bieden ook aanvullende dekking, zoals een uitkering bij overlijden of een uitkering voor ernstige ziektes. Dit kan extra financiële zekerheid bieden voor jou en je gezin.

Belastingvoordeel

De premies die je betaalt voor een AOV zijn in veel gevallen fiscaal aftrekbaar, wat kan leiden tot aanzienlijke belastingbesparingen.

Waarbij helpt de

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Een AOV helpt bij verschillende situaties die in de werkplek kunnen ontstaan. Hier zijn drie voorbeelden:

Langdurige ziekte

Stel je voor dat je krijgt te maken met een ernstige ziekte, zoals kanker, waardoor je voor een lange periode niet in staat bent om te werken. In dit geval zal de arbeidsongeschiktheidsverzekering na de wachttijd een vastgesteld percentage van je inkomen uitkeren. Hierdoor kun je je concentreren op je herstel zonder je zorgen te maken over je lopende financiële verplichtingen.

Werkgerelateerd Ongeval

Als je als zelfstandige werkt en je hebt een ongeval op het werk waardoor je tijdelijk niet kunt werken, zal de arbeidsongeschiktheidsverzekering een uitkering verstrekken. Dit helpt bij het dekken van je dagelijkse levenskosten en bedrijfskosten tijdens de periode van herstel.

Chronische Aandoeningen

Je ontwikkelt een chronische aandoening, zoals carpaal tunnelsyndroom, waardoor je je werkzaamheden niet meer kunt uitvoeren, kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering uitkomst bieden. De verzekering kan helpen door het verloren inkomen te compenseren en eventueel bij te dragen aan de kosten van revalidatie of omscholing.

In elk van deze gevallen biedt de werknemersschadeverzekering een financiële buffer voor bedrijven, zodat ze kunnen blijven draaien ondanks de onvoorziene kosten die kunnen ontstaan als gevolg van werkgerelateerde ongevallen of ziektes.

Wat doorgaans

Wel/niet gedekt door een AOV

N

Inkomensverlies door ziekte of letsel:

De verzekering keert een maandelijks bedrag uit op basis van een percentage van je inkomen als je niet kunt werken door ziekte of letsel.

N

Kosten voor revalidatie

Veel polissen dekken ook de kosten van revalidatie om je te helpen weer aan het werk te gaan.

N

Kosten voor re-integratie

Dit kan betrekking hebben op aanpassingen aan de werkplek, omscholing of hulp bij het vinden van een nieuwe baan.

M

Arbeidsongeschiktheid door oorzaken die al bekend waren voordat de polis werd afgesloten

Als je al een bestaande aandoening had voordat je de polis afsloot, zal de verzekering waarschijnlijk niet uitkeren voor arbeidsongeschiktheid als gevolg van die aandoening.

M

Arbeidsongeschiktheid door zelf toegebracht letsel of door het gebruik van drugs of alcohol

De meeste verzekeraars sluiten deze oorzaken uit van dekking.

M

Ongeschiktheid door oorlog, rellen en terroristische aanslagen

Dit zijn vaak uitsluitingen in de polisvoorwaarden.

M

Arbeidsongeschiktheid die optreedt tijdens het plegen van een misdrijf

Dit wordt meestal niet gedekt door een AOV.

Deze lijsten zijn algemene voorbeelden en de exacte dekking kan variëren. Het is altijd het beste om de polisvoorwaarden zorgvuldig te lezen of contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij voor meer specifieke informatie.

Voorbeelden en scenario’s

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Voorbeeld makelaar

Een makelaar ontwikkelt een chronische rugaandoening die de mobiliteit ernstig beperkt. Hij is hierdoor niet in staat om panden te bezoeken, klanten te ontmoeten en de andere fysieke eisen van je baan te vervullen.  De arbeidsongeschiktheidsverzekering  zal je in staat stellen om je inkomstenverlies op te vangen en je de financiële zekerheid te geven die je nodig hebt tijdens je behandeling en herstel.

Voorbeeld kapper

Als zelfstandige kapper ben je volledig afhankelijk van je vaardigheden en gezondheid om je werk goed uit te voeren. Als je echter een ernstige handblessure oploopt – bijvoorbeeld door een ongeluk in je vrije tijd – kun je niet meer knippen, stylen of kleuren, wat leidt tot inkomstenverlies. Een AOV kan in dit geval de financiële ondersteuning bieden die je nodig hebt tijdens je herstelperiode.

Voorbeeld schilder

Als je een zelfstandige schilder bent en je valt van een ladder tijdens een klus, kan dit resulteren in meerdere botbreuken, waardoor je gedurende een aanzienlijke periode niet in staat bent om te werken. In zo’n situatie kan een AOV essentieel zijn, omdat het zorgt voor een continu inkomen terwijl je herstelt, waardoor je je kunt concentreren op je herstel in plaats van je zorgen te maken over je financiële verplichtingen.

Veelgestelde vragen

Werknemersschade verzekering

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?
K
L

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een verzekering voor zelfstandig ondernemers, freelancers en zzp'ers. Deze verzekering voorziet in een uitkering als je door ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om te werken en daardoor inkomsten misloopt.

Heb ik een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) nodig?
K
L

Of je een AOV nodig hebt, hangt af van je persoonlijke situatie en het risico dat je bereid bent te nemen. Als zelfstandig ondernemer, freelancer of zzp'er krijg je geen doorbetaling van loon als je ziek wordt of door een ongeval niet kunt werken. Een AOV biedt financiële zekerheid in dergelijke situaties door een uitkering te verstrekken die gebaseerd is op een percentage van je normale inkomen. Het is belangrijk om te weten dat de kosten en voorwaarden van een AOV variëren per verzekeraar en per persoon, dus het is raadzaam om verschillende opties te vergelijken en te overwegen voordat je een beslissing neemt.

Wanneer keert een arbeidsongeschiktheidsverzekering uit?
K
L

Een AOV keert uit wanneer je als gevolg van ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt raakt en daardoor niet meer in staat bent om je werkzaamheden uit te voeren. De precieze voorwaarden kunnen per verzekeraar verschillen, dus het is belangrijk om deze goed te controleren.

Hoeveel kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering?
K
L

De kosten van een AOV variëren aanzienlijk op basis van verschillende factoren, zoals je leeftijd, beroep, het gekozen eigen risico, de dekking die je kiest en de periode dat je de uitkering wilt ontvangen.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht?
K
L

Nee, een AOV is niet verplicht. Het is echter wel een belangrijke overweging voor zelfstandige ondernemers, freelancers en zzp'ers, omdat je als je ziek wordt of een ongeval krijgt en niet kunt werken, je geen inkomen hebt.

Wat is het verschil tussen een AOV en een ziektekostenverzekering?
K
L

Een ziektekostenverzekering dekt de kosten van medische zorg, zoals doktersbezoeken, medicijnen, ziekenhuisopname en behandelingen. Een AOV daarentegen biedt een uitkering wanneer je door ziekte of een ongeval niet in staat bent om te werken, om zo je verlies van inkomen op te vangen.