Biobased bouwen wordt steeds populairder als een duurzame en milieuvriendelijke benadering in de bouwsector. Deze bouwmethode maakt gebruik van natuurlijke, hernieuwbare materialen zoals hout, stro, bamboe en hennep, waardoor de CO2-uitstoot vermindert en er minder niet-hernieuwbare grondstoffen nodig zijn 1. Biobased bouwmaterialen dragen bij aan een circulaire economie en kunnen de milieu-impact van de landbouw, industrie en de bouwsector aanzienlijk verlagen.

Binnen de biobased bouw zijn er diverse toepassingsmogelijkheden en bouwconcepten beschikbaar. Om de grootschalige implementatie van biobased bouwen te bevorderen, zijn er in Nederland initiatieven zoals de Kennisbank Biobased Bouwen2, die informatie biedt over de beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van biobased materialen en producten. Daarnaast werken bouwers, overheden en kennisinstellingen in netwerken zoals Biobased Bouwen Zuid-Holland3 samen om het bouwsysteem te veranderen en duurzame gebiedsontwikkeling te stimuleren.

Hoewel biobased bouwen veel voordelen biedt, zijn er uitdagingen op het gebied van wet- en regelgeving, marktontwikkeling en acceptatie door de bouwsector. Toch toont de groeiende interesse en investeringen in biobased bouwen aan dat het potentieel heeft om een belangrijke rol te spelen in de transitie naar een circulaire en klimaatbestendige toekomst voor de bouwindustrie.

Wat is biobased bouwen?

Biobased bouwen is een benadering van bouwen waarbij gebruik wordt gemaakt van natuurlijke en hernieuwbare materialen die in de natuur worden gevonden en kunnen teruggroeien. Deze bouwtechnieken streven ernaar om de milieu-impact en CO2-uitstoot te verlagen, terwijl tegelijkertijd minder niet-hernieuwbare grondstoffen worden gebruikt.

various sources of bio based resources. The scene is divided into different sections each illustrating a different bio b

Een belangrijk aspect van biobased bouwen is het gebruik van biobased bouwmaterialen, zoals hout, stro en verschillende grassoorten. Deze materialen kunnen worden gebruikt in combinatie met traditionele bouwmethoden of als onderdeel van innovatieve technieken zoals skeletbouw. Deze materialen zijn niet alleen milieuvriendelijk, maar bieden ook verschillende voordelen op het gebied van isolatie en duurzaamheid.

Biobased isolatie is een belangrijk onderdeel van het biobased bouwproces, waarbij natuurlijke isolatiematerialen worden gebruikt om energie-efficiëntie en comfort in gebouwen te bevorderen. Enkele voorbeelden van biobased isolatiematerialen zijn hennep, schapenwol en cellulose. Deze isolatiematerialen kunnen zowel thermische als akoestische isolatie bieden, terwijl ze ook bijdragen aan een gezond binnenklimaat.

In het kader van biobased bouwen is het gebruik van biobased bouwmaterialen een cruciale factor. Deze materialen kunnen worden geproduceerd uit biomassa, zoals planten, bomen en landbouwafval. Hierdoor kunnen bouwprojecten bijdragen aan een circulaire economie, waarbij afval wordt geminimaliseerd en grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

De populariteit van biobased bouwen neemt toe naarmate steeds meer organisaties en overheden investeren in de ontwikkeling en promotie van deze duurzame bouwmethoden. Dankzij deze steun en de voordelen die biobased bouwen biedt, zal deze benadering naar verwachting een belangrijke rol gaan spelen in de toekomst van duurzame bouw.

Biobased Bouwmaterialen

Hout en Beton

Hout is een traditioneel en duurzaam biobased bouwmateriaal dat wordt gebruikt voor zowel constructie als afwerking. Het wordt al eeuwenlang gebruikt en biedt voordelen zoals hernieuwbaarheid, biologische afbreekbaarheid en CO2-opslag. Houtbouw kan een belangrijke rol spelen in het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Beton daarentegen, is een mengsel van cement, zand en water en kan versterkt worden met staaldraad of vezels. Het gebruik van beton met biobased materialen, zoals hennep, kan de ecologische voetafdruk van beton verminderen en bijdragen aan een duurzame bouwpraktijk. Hennepbeton is lichter dan traditioneel beton en heeft isolerende eigenschappen.

Leem, weed en natuurlijke materialen

Leem is een mix van klei, zand en water, en is een van de oudste natuurlijke bouwmaterialen. Het heeft uitstekende thermische en akoestische isolatie-eigenschappen en is volledig recyclebaar. Leembouw kan bijdragen tot een gezond binnenklimaat door vocht te reguleren.

Weed, of hennep, is een veelzijdige en hernieuwbare plantaardige grondstof die steeds vaker wordt gebruikt in biobased bouwen. Hennep kan worden verwerkt tot isolatiemateriaal, hennepbeton en andere bouwmaterialen. Het is duurzaam, sterk en heeft uitstekende isolerende eigenschappen die comfort en energiebesparing opleveren.

Natuurlijke materialen zoals wol, stro, bamboe en kurk kunnen ook worden gebruikt in biobased bouwprojecten. Deze materialen zijn duurzaam, hernieuwbaar en bieden vaak uitstekende isolatie.

Mycelium en modern materiaal

Mycelium is het wortelstelsel van schimmels en een veelbelovend biobased bouwmateriaal. Mycelium wordt gecombineerd met organische afvalstoffen en kan zo worden gebruikt voor het maken van sterke, lichtgewicht en volledig biologisch afbreekbare bouwmaterialen. Mycelium-isolatie is een innovatief, duurzaam en milieuvriendelijk alternatief voor traditionele isolatiematerialen, zoals polystyreen.

In de moderne bouw worden steeds vaker biobased materialen geïntegreerd in traditionele bouwtechnieken om zo duurzamere en milieuvriendelijke bouwprojecten te realiseren. Door de combinatie van deze materialen met duurzame bouwpraktijken kan de bouwsector bijdragen aan de vermindering van de milieu-impact.

Biogrondstoffen en Duurzaam Bouwproces

biobased construction. The image shows a construction site where buildings are being built using natur

Bronnen van biogrondstoffen

Biogrondstoffen zijn hernieuwbare grondstoffen afkomstig van planten, dieren of micro-organismen, die kunnen worden gebruikt in het bouwproces. Voorbeelden hiervan zijn hout, bamboe, vlas en bioplastics. Deze materialen zijn milieuvriendelijk, omdat ze minder CO2-uitstoot produceren en minder afhankelijk zijn van niet-hernieuwbare grondstoffen. Een rapport over de nationale aanpak biobased bouwen beschrijft de doelen en activiteiten om de markt voor biogrondstoffen in de bouw op te schalen.

Preconstructie en Bouwplaatsactiviteiten

Het toepassen van biogrondstoffen in het bouwproces kan beginnen in de preconstructiefase, met het gebruik van prefab elementen, gemaakt van biobased materialen. Dit kan het bouwproces versnellen en ervoor zorgen dat er minder afval ontstaat op de bouwplaats. Tijdens de bouwplaatsactiviteiten kan bijvoorbeeld circulair bouwen worden toegepast door materialen te hergebruiken of te kiezen voor modulaire bouwmethoden. Dit draagt bij aan een circulaire economie en vermindert de milieubelasting.

Herbruik en Recirculatie

Biobased bouwen sluit nauw aan bij het concept van circulaire economie, waarbij afvalstoffen worden geminimaliseerd en materialen zo efficiënt mogelijk worden hergebruikt of gerecycled. Het is belangrijk om herbruik en recirculatie van materialen in het bouwproces te integreren, zodat we streven naar een duurzame en toekomstbestendige bouwsector.

Enkele manieren om hergebruik te bevorderen zijn:

  • Het ontwerpen van modulaire gebouwen, die eenvoudig kunnen worden aangepast of gedemonteerd
  • Het gebruik van bioafbreekbare materialen, die na gebruik kunnen terugkeren naar de natuur
  • Het inzetten van circulair bouwen technieken om afvalstromen te minimaliseren en materialen opnieuw te gebruiken

Kortom, biogrondstoffen en duurzaam bouwproces vormen een belangrijk onderdeel van een circulaire economie en dragen bij aan het tegengaan van klimaatverandering en het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Conclusie

Biobased bouwen, een groeiende trend in de bouwsector, markeert een belangrijke verschuiving naar duurzame en milieuvriendelijke praktijken. Door natuurlijke en hernieuwbare materialen te gebruiken, zoals hout, stro, bamboe en hennep, worden niet alleen CO2-uitstoot en het gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen verminderd, maar wordt er ook bijgedragen aan een circulaire economie. Dit bouwproces biedt een scala aan voordelen, waaronder verbeterde isolatie en duurzaamheid, en speelt in op de groeiende vraag naar milieubewuste bouwmethoden.

In Nederland ondersteunen initiatieven zoals de Kennisbank Biobased Bouwen de implementatie van biobased bouwen door kennis te delen over materialen en toepassingen. Ondanks de voordelen zijn er uitdagingen, zoals regulering en marktacceptatie. Toch wijst de toename in interesse en investeringen in biobased bouwen op een significante potentie voor een transformatie naar een circulaire en klimaatbestendige toekomst in de bouwindustrie.

Het gebruik van biobased bouwmaterialen, geproduceerd uit biomassa, minimaliseert afval en hergebruikt grondstoffen, wat bijdraagt aan de vermindering van de milieu-impact. De integratie van deze materialen met traditionele bouwmethoden leidt tot innovatieve en duurzamere bouwprojecten. Dit alles benadrukt het belang van biobased bouwen als een cruciale stap richting een duurzame toekomst, waarbij de bouwsector een sleutelrol speelt in het behoud van natuurlijke hulpbronnen en het tegengaan van klimaatverandering.

 

Een verzekering speciaal voor de Bouw

Geen poespas, gewoon goed verzekerd

Deel dit artikel

Camiel Bos

Met een stevige achtergrond als ondernemer en specialisatie in communicatie en multimedia design, benut zijn expertise bij Maia Insurance om de complexe wereld van verzekeringen inzichtelijk te maken. Zijn benadering verzekert dat lezers heldere inzichten krijgen in thema's die vaak als complex worden gezien. Met Camiel als gids wordt navigeren door verzekeringsland een stuk eenvoudiger.